Όροι Χρήσης του "Radiologists' Notebook"

 

Να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης πριν την χρήση του "Radiologists' Notebook"

 

Η χρήση του "Radiologists' Notebook",  το οποίο στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Radiologists' Notebook", «www.radiologists-notebook.com», «διαδικτυακός τόπος» ή «ιστοσελίδα», συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του. Σε περίπτωση μη πλήρους αποδοχής, παρακαλούμε μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας, καθώς η χρήση σημαίνει αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης καθώς και των τροποποιήσεων τους, οι οποίες δύνανται να πραγματοποιηθούν ανά πάσα στιγμή. 

Το "Radiologists' Notebook" δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Το "Radiologists' Notebook"  είναι ένας εξειδικευμένος ιατρικός βοηθός που απευθύνεται κυρίως σε ιατρούς ειδικευμένους στην Ακτινολογία και στις εξειδικεύσεις της.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (κείμενα, γραφικά, εικόνες και πληροφορίες συντακτών) αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στον διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Για οποιαδήποτε πληροφορία (πάθηση, τεχνική, πρωτόκολλα, κτλ) παρακαλούμε να ζητάτε πάντα τη συμβουλή εξειδικευμένων στο αντίστοιχο αντικείμενο ιατρών, καθώς και να διασταυρώνετε με τη βιβλιογραφία (έντυπη, ηλεκτρονική). Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα ονομαστικής αναφοράς σε ιατρικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την περιγραφή μιας τεχνικής ή επέμβασης, με μόνο σκοπό την ενημέρωση και  χωρίς να αποτελεί προϊόν διαφήμισης, καθώς μπορεί να υπάρχουν προϊόντα αντίστοιχης χρήσης στην αγορά.

 

Πλεονεκτήματα Χρήσης

Με την εγγραφή σας θα αποκτήσετε πρόσβαση (χωρίς καμία χρέωση) σε ένα σημαντικό εργαλείο με το οποίο μπορείτε να προωθήσετε την δουλειά σας, να ενημερωθείτε για το ιατρικό υλικό κάποιας άλλης εξειδίκευσης, να αναζητήσετε πληροφορίες, ή και να συνεισφέρετε προσφέροντας νέο υλικό που θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιμο.  Παράλληλα εάν επιθυμείται μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας προφίλ στην ιστοσελίδα, αναλαμβάνοντας ένα θέμα ή και μια κατηγορία, με σκοπό την ενημέρωση. Ακόμα η ιστοσελίδα αναβαθμίζεται συνεχώς παρέχοντας νέες δυνατότητες και επιλογές.

 

Χρήση Περιεχομένου

Το σύνολο των περιεχομένων τις ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων με τα δικαιώματα να παραμένουν στην ιστοσελίδα και τους συντάκτες αυτής. Οποιαδήποτε μη ρητά επιτρεπτή χρήση του περιεχομένου βάσει των Όρων και των Προϋποθέσεων, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας , κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κτλ. Η ιστοσελίδα διατηρεί την ευχέρεια να τροποποιεί και να καταργεί το περιεχόμενο ή την παρουσία της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όσα δικαιώματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του "Radiologists' Notebook" και των συντακτών του. 

 Η χρήση του "Radiologists' Notebook" συνεπάγεται τη χρήση του Internet, του οποίου δεν έχει τον έλεγχο και κατά συνέπεια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές και φθορές οποιοδήποτε πληροφοριών που σχετίζονται με την ιστοσελίδα. Επίσης σε καμία περίπτωση  δεν εγγυάται την έλλειψη επιζήμιων κωδικών είτε πρόκειται για το διαδικτυακό τόπο είτε για άλλη ιστοσελίδα ή server μέσω των οποίων έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο.

O/H δικαιούχος, οι συντάκτες και οι προμηθευτές χωρίς να περιορίζουν τα παραπάνω δεν αντιπροσωπεύουν και δεν εγγυώνται  για την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα, την εγκυρότητα, την ορθότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, των κειμένων, των συνδέσεων, των γραφικών και των επικοινωνιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

 

Όροι Εγγραφής

Εφόσον δεν έχει καθοριστεί διαφορετικά στην ιστοσελίδα του "Radiologists' Notebook" κάθε εγγραφή είναι δωρεάν, και παραμένει, μέχρι να παραληφθεί σχετική ειδοποίηση ακύρωσης.

 

Κωδικοί Πρόσβασης 

Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των χρηστών να ελέγχουν την γνωστοποίηση και χρήση των κωδικών ενεργοποίησης και πρόσβασης τους, να επιτρέπουν, να ελέγχουν και να διαχειρίζονται την πρόσβαση και τη χρήση του λογαριασμού και του κωδικού στο "Radiologists' Notebook" και να ενημερώνουν εγκαίρως την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε ανάγκη απενεργοποίησης των κωδικών πρόσβασης.

 

Υποβολές Πληροφοριών Χρηστών

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στο "Radiologists' Notebook" διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του/της δικαιούχου. Σε περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ αυτής της Σύμβασης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπερισχύει η πρώτη.

Το "Radiologists' Notebook"σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι αποδέχεται τις προσωπικές απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζονται στους δημόσιους χώρους του. Τα μέλη που ανεβάζουν ή διαβιβάζουν οποιοδήποτε μήνυμα στους δημόσιους χώρους της ιστοσελίδας παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις τους. Το "Radiologists' Notebook" δεν φέρει καμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, για οποιαδήποτε παρεξήγηση ή απώλειες άμεσες-έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες και άλλες από την πλευρά των χρηστών μελών. Επίσης, δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών και σχολίων σε μηνύματα μελών στους δημόσιους χώρου του και για ενέργειες οι οποίες θεωρούνται συνεπακόλουθες αυτών. 

 

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τους δημοσίους χώρους του "Radiologists' Notebook" έχετε την  αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες και τις συνέπειες από την αποστολή τους καθώς και ότι βασίζεστε στις πληροφορίες αυτές. To "Radiologists' Notebook" και οι συντάκτες του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τις συνέπειες τέτοιων επικοινωνιών στους δημόσιους χώρους του "Radiologists' Notebook".

Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα σας επιτραπεί η χρήση των δημοσίων χώρων της ιστοσελίδας αποδέχεστε ότι οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων. Αυτές είναι:

 • Η καταχώρηση υλικού που καταπατά δικαιώματα τρίτων (Πνευματική ιδιοκτησία, ατομικά δικαιώματα, δικαιώματα δημοσίευσης) και υλικού που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, δόλιο ή προσβλητικό για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο βάσει της διακριτικής ευχέρειας της ιστοσελίδας.
 • Η καταχώρηση διαφημίσεων ή προωθητικές ενέργειες για προσέλκυση πελατών
 • Η πλαστοπροσωπία
 • Τα chain letters, το spamming και τα pyramid schemes
 • Η διοχέτευση ιών ή επιζήμιων κωδικών
 • Η συλλογή πληροφοριών χρηστών χωρίς προηγούμενη συναίνεση
 • Η χρήση δημοσίου χώρου που για οποιοδήποτε λόγο παραβιάζει τις Εθνικές και Διεθνείς διατάξεις.

Το "Radiologists' Notebook" διατηρεί το δικαίωμα (αλλά χωρίς υποχρέωση) να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 • να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία των χρηστών με την ιστοσελίδα ( e-mails, ερωτήσεις-απαντήσεις προς συνεργάτες κτλ)
 • να ερευνά οποιαδήποτε καταγγελία για μη συμμόρφωση επικοινωνίας με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης και να αποφασίζει για απόσυρση ή απαίτηση απόσυρσης της επικοινωνίας
 • να αποσύρει συνδιαλέξεις που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες και δεν συνάδουν με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης
 • να διακόψει την  πρόσβαση χρηστών που δεν συμμορφώνονται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις σε έναν ή περισσότερους τομείς της ιστοσελίδας 
 • να καταγράφει, να τροποποιεί ή να αποκαλύπτει οποιαδήποτε επικοινωνία στους δημόσιους χώρους και να τροποποιεί ή να διαγράφει οποιαδήποτε επικοινωνία άσχετα αν συμφωνεί ή όχι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης

 

Διαφημίσεις, αναζητήσεις και συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Το "Radiologists' Notebook" μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων, να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ανάλογα με τους επιλεγμένους όρους αναζήτησης.

Στο "Radiologists' Notebook" δεν επιτρέπεται καμίας μορφής οικονομική συναλλαγή (συνδρομή, διαφήμιση, δωρεά, χορηγία). Αντιθέτως επιτρέπεται η φιλοξενία διαφήμισης, στα πλαίσια προσφοράς ή ενημέρωσης από τρίτους προς τα μέλη, χωρίς να υπάρχει οικονομική επιβάρυνση από το "Radiologists' Notebook".

Σε καμία περίπτωση το "Radiologists' Notebook" δεν φέρει ευθύνη και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από τρίτες ιστοσελίδες, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους που είναι μέσα στο πλαίσιο του "Radiologists' Notebook" είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή και την εγκυρότητα τους.  Η χρήση τρίτων ιστοσελίδων γίνεται με ευθύνη των χρηστών και ο/η δικαιούχος  δεν φέρει ευθύνη για κανένα διαφημιζόμενο προϊόν που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του "Radiologists' Notebook". 

 

Γενικοί όροι

Η πρόσβαση στο "Radiologists' Notebook" και το περιεχόμενο του εκτός Ελλάδας δεν είναι απαραίτητα κατάλληλη και με δυνατότητα χρήσης. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι νόμιμη για ορισμένες χώρες ή άτομα και γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών για τη συμμόρφωση με τους νόμους της εκάστοτε χώρας.

 

Συνολικό συμφωνητικό

Εκτός αν αναφερθεί διαφορετικά στην ιστοσελίδα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις καθώς και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν συνολικό συμφωνητικό μεταξύ του "Radiologists' Notebook" και των χρηστών του όσον αφορά τη χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

 

Η συνεργασία σας είναι πολύτιμη και ελπίζουμε το "Radiologists' Notebook"και το περιεχόμενο του να σας φανούν χρήσιμα. 

 

Αναζήτηση στο site

Επαφή

Υou wish to get involved?
Send us your idea.