Ενδοφλέβια Ουρογραφία

 

Λήψεις σε  Ενδοφλέβια Ουρογραφία

Φάση

Χρόνος

Χαρακτηριστικά

Πρό-Έγχυσης

 

  • Λήψη απλής ΝΟΚ

Αρτηριακή

~  18-25 δευτ

  •  Η χορήγηση του σκιαγραφικού γίνεται σε 1-2 λεπτά

  • Σε νεότερους ασθενείς επιλέγεται ο μικρότερος χρόνος και σε ηλικιωμένους ο αργότερος

Παρεγχυματική

~ 2-3 λεπτά Βρέφη

~ 3-5 λεπτά Ενήλικες

Πυελική & ουρητηρική

~ 8-15 λεπτά

Λήψεις: 5', 10', 15', 30' και μετά-ούρησης