Φάσεις Σκιαγράφησης

 

Φάσεις Σκιαγράφησης - CEUS

Φάση

Χρόνος

Αρτηριακή           - Πρώιμη

~ 15–20 δευτ

Αρτηριακή           - Καθυστερημένη

~ 40-50 δευτ

Πυλαία                 - Παρεγχυματική

~ 50-120 δευτ  (εως 180)

Εξισορρόπησης    - Καθυστερημένη

~ 3-4 λεπτά