Ηχογένια Μυοσκελετικού

 

Ηχογένεια Μυοσκελετικού Ιστού (US)

 Μυικός ιστός

  • Χαμηλή ηχογένεια
  • Υψηλής ηχογένειας ταινίες στο εσωτερικό (ινολιπώδη διαφράγματα, περιτονίες)

 Τένοντες

  • Υψηλή ηχογένεια (εξαιτίας πολλών παράλληλων στρωμάτων)

 Έλυτρο τενόντων

  • Χαμηλής ηχογένειας, λεπτή ταινία  < 2 χιλ (σε όσους περιέχουν υγρό)
  • Υψηλή ηχογένεια έχουν όσοι δεν περιέχουν υγρό (πχ. αχίλλειος)

 Σύνδεσμοι

  • Υψηλής ηχογένειας, ομοιογενείς, 2-3 χιλ πάχος

 Θύλακοι

  • Χαμηλής ηχογένειας περιεχόμενο
  • Υψηλής ηχογένειας περιφερική γραμμή

 Νεύρα

  • Στρογγυλά ή οβάλ, με εσωτερικούς ήχους
  • Δεν μετακινούνται κατά την κάμψη ή έκταση των μυών