Ηχογένια Γαστρεντερικού σε Ενδοσκοπικό US

 

Ενδοσκοπικό US Γαστρεντερικού

Τμήμα

Στιβάδα Τοιχώματος

US Χαρακτηριστικά

Οισοφάγος,

Στόμαχος

Δωδεκαδάκτυλος

Μπαλόνι νερού

 

Βλεννογόνος

Υπερηχογενής

Εν τω βάθει βλεννογόνος

Υποηχογενής

Υποβλεννογόνος

Υπερηχογενής

Μυϊκή

Υποηχογενής

Ορογόνος

Υπερηχογενής

Πρωκτού

Βλεννογόνος

Υποηχογενής

Υποβλεννογόνος

Υπερηχογενής

Έσω σφικτήρας

Υποηχογενής

>2-3 χιλ (3η ή 9η ώρα)

Διασφικτηριακή

Υπερηχογενής

Έξω σφικτήρας

Μικτής ηχογένειας