Τεχνική - Spectroscopy

 

Μαγνητική Φασματοσκοπία (MRI)

Τεχνική

Χρήση

Χαρακτηριστικά

ST-EAM

(Τρόπος λήψης διεγερμένης ηχούς)

 • Αξιολόγηση μεταβολισμού
 • Αναγνώριση όγκων
 • Συχνότητες αναγνώρισης μοριακής δομής ιστού
 • Στα 4 πρώτα χρόνια ζωής μεταβαλλόμενες μετρήσεις και έπειτα όμοιες με ενήλικου τύπου

Μεταβολίτες

Μεταβολίτες

Ποσότητα

Φυσιολογικά

Αύξηση

Μείωση

NAA

 2,02 ppm

 7,8 mM

 (6,5-9,7)

 • Νευρικό κύτταρο
 • Χαμηλό στη γέννηση -Ενηλίκου σε 5 μήνες
 • Σπάνια
 • Νόσο Canavan
 • Καταστροφή νευρώνων

Xολίνη

(Cho)

 3,2 ppm

 1,3 mM

 (0,8-1,6)

 • Ελεύθερη
 • Μεμβράνες κυττάρων
 • Υψηλότερη στη λευκή ουσία
 • ↑ γέννηση – μειώνεται σταδιακά στα 2 χρόνια
 • Αυξάνεται με τα χρόνια
 • Όγκοι (γλοίωμα)
 • Φλεγμονή
 • Απομυελίνωση
 • Χρόνια υποξία
 • Εγκεφαλικό
 • Εγκεφαλοπάθεια (Ηπατική-HIV)

Κρεατίνη/

Φωσφοκρεατίνη

(Cr)

 3,0 ppm

 4,5 mM

 (3,4-5,5)

 • Δείκτης
 • Ενέργειας κυττάρων
 • Χαμηλή στα παιδιά
 • Αυξάνεται με την ηλικία
 • Τραύμα
 • Υπερ-οσμωτικές καταστάσεις
 • Υποξία
 • Εγκεφαλικό
 • Όγκοι

Μυο-ινοσιτόλη

(Myo)

 3,56 ppm

 3,8 mM

 (2,2-6,8)

 • Δείκτης γλιακών κυττάρων
 • Υψηλό στα παιδιά
 • ↑ γέννηση – μειώνεται σταδιακά στα 2 χρόνια
 • Νεογνά
 • Νόσο Alzheimer
 • Διαβήτη
 • Recovered Εγκεφαλοπάθεια
 • Γλοίωμα
  (low grade)
 • Υπερ-όσμωση
 • Κακοήθεις όγκοι
 • Χρόνια ηπατική εγκεφαλοπάθεια
 • Εγκεφαλικό

Glx

Γλουταμικό οξύ

(Glu) / Γλουταμίνη (Gln)

 2,1-2,4 ppm

 Glu~10mM

 Gln~5 mM

 • Νευροδιαβιβαστές

      (Glu-Διαβιβαστές
       Gln-Αναστολείς)

 • Ηπατική εγκεφαλοπάθεια
 • Βαριά υποξία
 • OTC έλλειψη
 • Πιθανόν Νόσο Alzheimer

Γαλακτικό οξύ

(Lactate)

 1,35 ppm

 Ανιχνεύσιμο

 >~1Mm

 • Όχι σε φυσιολογικό εγκέφαλο
 • Τελικό προϊόν αναερόβιας αναπνοής
 • (Πιστεύεται ότι είναι ↑ στα μακροφάγα)
 • Ισχαιμία
 • Απόστημα
 • Φλεγμονή
 • Γενετικά λάθη μεταβολισμού (αναπνευστικής αλυσίδας, όγκοι)

 

Λιπίδια

(Lipids&Mobile liquid moieties)

 0,9&1,3 ppm

 • Όχι σε φυσιολογικό εγκέφαλο
 • Σε καταστροφή μεμβρανών
 • Προηγούνται της νέκρωσης
 • Όγκους (High grade)
 • Απόστημα
 • Οξεία φλεγμονή
 • Οξύ ΕΕ

 

Αμινοξέα
(Amino acids)

 Διάφορα

 Δεν ανιχνεύονται 
 φυσιολογικά

 • Προϊόντα βακτηριακού μεταβολισμού
 • Πυογόνος φλεγμονή
 • ↑ Αλαλίνη: σε Μηνιγγίωμα

 

 

Succinate

Acetate

Acetoacetate,

Acetone

 • Μόνο παθολογικά ανεβαίνουν
 • Γενετικά λάθη μεταβολισμού

 

Μανιτόλη

(Manitol)

 Διάφορα

 • Χορηγούμενα φάρμακα και άλλες ουσίες

 

 

Αιθανόλη

(Ethanol)

 Διάφορα

 • Χορηγούμενα φάρμακα και άλλες ουσίες