Τεχνική Perfusion

 

Perfusion imaging (PI - Διήθηση) (MRI)

Τεχνική

Χρήση

Χαρακτηριστικά

 Τ2+C

 T2*+C

 • Αξιολόγηση μεταβολισμού
 • Μέτρο ποιότητας της αγγειακής τροφοδοσίας του εγκεφάλου
 • Αξιολόγηση ισχαιμικών επεισοδίων, όγκων, νέκρωσης
 • CBV: Χάρτης όγκου εγκεφαλικής αιμάτωσης
 • ↓ όγκος αίματος ↓ σήμα
 • Επειδή φυσιολογικά η φαιά ουσία έχει υψηλότερο όγκο αίματος από τη λευκή, στο χάρτη είναι σαφή τα όρια τους.
 • MTT: Χάρτης μέσου χρόνου διέλευσης (εκφράζει το χρόνο άφιξης του σκιαγραφικού στην περιοχή)
 • Όσο καθυστερημένα τόσο πιο ↑ σήμα
 • Δεν ξεχωρίζουν τα όρια μεταξύ φαιάς και λευκής ουσίας
 • Ισχαιμικά ΕΕ: περιοχές ↓ διήθησης ↓ σήμα
 • Κακοήθειες: περιοχές ↑ διήθησης ↑ σήμα