Τεχνική MT

 

MT – (Magnetization transfer) (MRI)

  • Δίνει ποσοτικές πληροφορίες του εγκεφαλικού ιστού
  • Οι τιμές (%) αυξάνουν με το χρόνο, εφόσον αυξάνει η πυκνότητα
  • Παρακολουθεί την εγκεφαλική ωρίμανση στα βρέφη δίνοντας ποσοτικές πληροφορίες της μυελίνωσης
  • Εκτίμηση καθυστέρησης εγκεφαλικής ωρίμανσης
  • Η φαιά ουσία έχει χαμηλότερη τιμή από τη λευκή και το ΕΝΥ σχεδόν καθόλου
  • Σε MR Αγγειογραφίες χρησιμοποιείται για την καταστολή του εγκεφαλικού σήματος (background suppression) για να αυξήσει την αντίθεση σε εξετάσεις σκιαγραφικού μεταξύ των ιστών που προσλαμβάνουν και αυτών που δεν προσλαμβάνουν (TOF, Contrast MRA)