Τεχνική - Functional MRI

 

Functional MRI  (f-MRI)

Τεχνική

Χρήση

Χαρακτηριστικά

 EPI

 Ταχείες

 TE: 40-70 ms

    Αξιολόγηση:

 

 • Εγκεφαλικής λειτουργίας
 • Εγκεφαλικού επεισοδίου
 • Επιληψίας
 • Άλγους
 • Συμπεριφοράς
 • Λήψη δυο εικόνων (σε κατάσταση ηρεμίας και μετά από ερέθισμα)
 • Αξιολόγηση της αυξημένης ροής αίματος στον ενεργοποιημένο φλοιό
 • BOLD- (μετρά επίπεδο οξυγόνωσης αίματος, μέσω της μαγνητικής διαφοράς της Οξυ- και Δεοξυ- αιμοσφαιρίνης) (δια-παραμαγνητικές ιδιότητες αντιστοίχως)
 • Άσκηση ↑ σήμα
 • Ερέθισμα:
  • Οπτικό – οπτικό φλοιό
  • Ακουστικό- ακουστικό φλοιό
  • Χτύπημα δακτύλων – κινητικό φλοιό
  • Κτλ