Τεχνικές Διάχυσης

 

Diffusion weighted imaging (DWI - Διάχυση) (MRI)

Τεχνικές

Χαρακτηριστικά

TD-WI -
(Trace diffusion weighted imaging)

 • Η εξέταση γίνεται με EPI και Ταχείες ακολουθίες
 • Περιγράφει την τυχαία θερμική κίνηση των μορίων υδρογόνου
 • Ισοτροπική κίνηση: απεριόριστη κίνηση σε όλες τις κατευθύνσεις
 • Ανισοτροπική κίνηση: περιορισμένη κίνηση σε μια ή περισσότερες κατευθύνσεις
 • Φαιά ουσία στου ενήλικες είναι ισοτροπική, ενώ η λευκή ουσία ανισοτροπική.
 • Περιορισμένη διάχυση (ανισοτροπική) έχει υψηλότερο σήμα, ενώ η απεριόριστη διάχυση  (ισοτροπική) χαμηλό σήμα
 • Τα βαθμιδωτά πεδία διάχυσης εφαρμόζονται σε  τρείς κατευθύνσεις (Χ, Υ, Ζ): slice (s), read (r), phase (p). Οι ίνες παράλληλες στην κατεύθυνση εφαρμογής έχουν χαμηλό σήμα,  ενώ οι κάθετες σε αυτό υψηλό. Συμψηφίζοντας τα αποτελέσματα (τρία) σε ένα TD-WI, μειώνεται το σήμα από τις ίνες και απεικονίζονται μόνο οι βλάβες.
 • Πρώιμη ισχαιμική τα κύτταρα διαστέλλονται και απορροφούν το εξωκυττάριο νερό (περιορισμός διάχυσης)
 • Έμφρακτο – περιοχές ↓ διάχυσης (σκούρες ή φωτεινές ανάλογα την τεχνική)
 • Παράμετρος «b», καθορίζει την εξασθένιση της διάχυσης (1000 s/mm2 συνήθως). Με τιμή από 0 εως 1000, εκφράζει τη σταδιακή μεταβολή από ισοτροπική σε ανισοτροπική απεικόνιση.

ADC maps

(Apparent diffusion coefficient)

 • Εξαρτώμενο από την ποσότητα νερού
 • Είναι υψηλό σε ισοτροπική κίνηση και μειωμένο σε ανισοτροπική κίνηση
 • Παράδειγμα είναι η εξέλιξη του βρεφικού εγκεφάλου όπου αρχικά είναι αυξημένο και στην πορεία μειώνεται παράλληλα με τη μυελίνωση
 • Ανεξάρτητο από τη χαλάρωση Τ1 & Τ2

FA
(Fractional anisotropy, or RA-relative anisotropy)

 • Εξαρτώμενο από την πυκνότητα του εγκεφαλικού ιστού
 • Υψηλότερο όσο αυξάνεται η πυκνότητα του ιστού
 • Πολύ καλή αντίθεση μεταξύ φαιής - λευκής ουσίας
 •  Στο βρέφος αρχικά είναι χαμηλό και αυξάνει σταδιακά, παράλληλα με την μυελίνωση και την αύξηση των γλοιακών κυττάρων

DTI -
(diffusion

tensor imaging)

 • Όμοιο με το Fa με τη διαφορά ότι γίνεται έγχρωμη απεικόνιση των νευρικών ινών.
 • Δυνατή η απεικόνιση των νευρικών οδών λευκής ουσίας (χρονοβόρα)
 • Δε μπορεί να ξεχωρίσει κεντρομόλες ή φυγόκεντρες ίνες και οι διασταυρούμενες ίνες μπορούν να μπερδέψουν τα αποτελέσματα.
 • Παράμετρος «b», (600 – 1000 s/mm2 συνήθως).
 • Χάρτης χρώματος νευρικών ινών:
  • Κόκκινες: αριστερά – δεξιά
  • Πράσινες: προσθίως – οπισθίως
  • Μπλέ: κεφαλουραία

 

 

Ένταση Σήματος στις Τεχνικές DWI (MRI)

Τεχνική

Isotropy

Anisotropy

TD-WI

ADC

FA

DTI

MT