Φάσεις Ενίσχυσης

 

Φάσεις Ενίσχυσης - MRI (C+)

Φάση

Χρόνος

Αρτηριακή           - Πρώιμη

      ~ 18–25 δευτ

Αρτηριακή           - Καθυστερημένη

      ~ 35-45 δευτ

Πυλαία                 - Παρεγχυματική

      ~ 70-80 δευτ

Εξισορρόπησης    - Καθυστερημένη

      ~ 2-10 λεπτά