Ένταση Σήματος Ιστών

 

Χαρακτηριστικά Σήματος- Ιστών και Βλαβών (MRI)

Ιστός-Βλάβη

 T1

 T2

 PD

 TSE

  STIR

  FLAIR

 T2*

 DWI

Λίπος

 

 

 

 

Ενδοοστικό λίπωμα

 

 

 

 

 

 

 

Εκφύλιση-λιπώδης εναπόθεση

 

 

 

 

 

 

 

Μεθαιμοσφαιρίνη

 

 

 

 

 

 

 

Διοξυσφαιρίνη

 

 

 

 

 

 

 

Αιμοσιδερίνη

 

 

 

 

 

 

 

Αργή ροή αίματος

 

 

 

 

 

Ταχέως κινούμενο αίμα

-

-

 

 

 

 

 

Αιμορραγία

 

 

 

 

 

 

 

Μελανίνη

 

 

 

 

 

 

 

Ροή χοληφόρων

 

 

 

 

 

 

 

Μετακτινική μεταβολή

 

 

 

 

 

 

 

Παραμαγνητικά σκιαγραφικά

 

 

 

 

 

 

Υγρό

 

 

ΕΝΥ

 

 

 

 

-

 

Ενδοαρθρικό υγρό

 

 

 

 

 

 

 

Οίδημα

 

 

 

 

 

 

 

Αιμαγγείωμα

 

 

 

 

 

 

Κύστεις με πρωτεινικό υγρό

 

 

 

 

 

 

Κύστεις

 

 

 

 

 

 

Όγκοι

↑*

 

 

 

 

 

 

Συμπαγές οστό

- ↓

- ↓

- ↓

 

 

 

 

 

Οστικές νησίδες

 

 

 

 

 

 

 

Ασβεστώσεις

 

 

 

 

 

Μυελός οστών

 

 

 

 

-

 

 

 

Τένοντες

-

-

 

 

 

 

 

 

Επασβέστωση

- ↓

- ↓

 

 

 

 

 

 

Ουλώδης ιστός

-

-

 

 

 

 

 

 

Άσηπτη νέκρωση

 

 

 

 

 

 

 

Έμφραγμα

 

 

 

 

 

 

 

Φλεγμονή

 

 

 

 

 

 

 

Λοίμωξη

 

 

 

 

 

 

Σκλήρυνση

 

 

 

 

 

 

 

Αέρας

-

-

-

 

 

 

 

 

↑(υψηλής έντασης σήμα), ↓(χαμηλής έντασης σήμα), -(χωρίς σήμα),*Κάποιοι όγκοι

 

Λίπος

Νερό

Τ1

Τ2

Ερυθρός μυελός

40%

40%

Περίπου ίδιο με των μυών

Δυσχερής η διάκριση

Λιπώδης μυελός

80%

15%

Υψηλό

Διήθηση Μυελού

Εστιακή: παθολογικές εστίες σε υπόστρωμα φυσιολογικού μυελού

Διάχυτη: Απουσία σήματος φυσιολογικού μυελού