Φάσεις Σκιαγράφησης

 

Φάσεις Σκιαγράφησης - CECT

Φάση

Χρόνος

Αρτηριακή           - Πρώιμη

     ~ 18–25 δευτ

Αρτηριακή           - Καθυστερημένη

     ~ 35-45 δευτ

Πυλαία                 - Παρεγχυματική

     ~ 70-80 δευτ

Εξισορρόπησης    - Καθυστερημένη

     ~ 2-10 λεπτά