Σκιαγραφικά Ιωδιούχα - Ενδοφλέβια

 

Σκιαγραφικά Ακτινογραφικής απεικόνισης - Ιωδιούχα

Ιωδιούχα

Χαρακτηριστικά

Χορήγηση

 • Ενέσιμα (ενδοφλεβίως, πόσιμα, ένεμα ή έγχυση σε κοιλότητες)
 • Στον υποαραχνοειδή χώρο οι ασθενείς με αντισπασμωδικά φάρμακα μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους (προσοχή σε αλκοολικούς και τοξικομανείς, λόγω αυξημένης πιθανότητας επιληπτικού σπασμού)
 • Μειώνεται η ανταπόκριση σε νευροληπτικά, αναλγητικά, αντιεμετικά, αντισταμινικά, ηρεμιστικά των φαινοθειαζινών (διακοπή 48 ώρες πριν και συνέχιση 12 ώρες μετά την εξέταση)
 • Ο ασθενής πρέπει να είναι νηστικός και επαρκώς ενυδατωμένος
 • Σε κοιλιακή αγγειογραφία και ουρογραφία υπάρχει βελτίωση του αποτελέσματος σε κενό έντερο με απαλλαγεί των αερίων (αποφυγή για 2 μέρες πριν την εξέταση τροφών που δημιουργούν αέρια, όπως όσπρια, σαλάτες, φρούτα, μαύρο – φρέσκο ψωμί και άβραστα λαχανικά. Το βράδυ πριν την εξέταση αποφυγή τροφής και λήψη καθαρτικού. Δεν ισχύει η αποφυγή τροφής για τα βρέφη)
 • Σε νευρικούς ασθενείς 0,2 gr φαινοβαρβιτάλης ενδομυϊκός

Κλινική χρήση

Σκιαγράφηση:

 • Νευροραδιολογία (μυελοριζογραφία, δεξαμενογραφία, κοιλιογραφία)
 • Ουροποιητικού συστήματος ενδοφλεβίως, ή υπό μορφή διαλύματος με φυσιολογικό ορό για παλίνδρομη σκιαγράφηση του ουροποιητικού συστήματος (ανιούσα κυστεογραφία ή πυελογραφία).
 • Χοληφόρων οδών με ERCP (ανάστροφη παλίνδρομη παγκρεατο-χολαγγειογραφία)
 • Διαφόρων κοιλοτήτων και σηραγγωδών πόρων
 • Βρογχικού δένδρου (βρογχογραφία)
 • Αγγείων (αγγειογραφία)
 • Γαστρεντερικού αντί του εναιωρήματος θειϊκού βαρίου σε υπόνοια διάτρησης ή απόφραξης του γαστρεντερικού σωλήνα ή αμέσως μετά από χειρουργική επέμβαση για τον έλεγχο διαφυγής εντερικού περιεχομένου σε χειρουργικές αναστομώσεις
 • Αρθρογραφία
 • Στην Αξονική Τομογραφία (CT) για τον έλεγχο αγγειώσεως μιας παθολογικής εξεργασίας σε διάφορα όργανα (εγκέφαλο, συμπαγή όργανα κοιλίας, πνεύμονα, μεσοθωράκιο, τράχηλο, μυοσκελετικό, αγγεία)

Ιδιότητες

 • Υδατοδιαλυτά ή Λιποδιαλυτά και χωρίζονται σε Ιονικά (διάφορα άλατα του ιωδίου, τα οποία όταν ενεθούν απελευθερώνουν ιόντα) και τα Μη ιονικά (ηλεκτρικά ουδέτερα).
 • Tα ιωδιούχα διαλύματα με άλατα μεγλουμίνης (ιονικό) διαλυόμενα διασπώνται σε κατιόν νατριομεγλουμίνης και ανιόν διατριζοάτης.
 • Τα σκιαγραφικά (ιονικά) που έχουν τη μορφή άλατος έχουν μεγάλο μοριακό βάρος και στις συγκεντρώσεις ιωδίου που κυκλοφορούν είναι υπεροσμωτικά διαλύματα (έχουν οσμωτικότητα 4-7 φορές μεγαλύτερη από αυτά των υγρών του σώματος και του αίματος).
 • Η υπεροσμωτικότητα των ιωδιούχων σκιαγραφικών έχει ενοχοποιηθεί για πολλές από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που ακολουθούν τη χρήση τους. Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως η ιοπαμιδόλη, η ιοεξόλη, η ιοπεντόλη, η ιομπιτρεόλη, η ιοπραμίδη, η ιοτρολάνη που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη οσμωτικότητα, δηλαδή 2-2.5 φορές μεγαλύτερη από αυτή των υγρών του σώματος.
 • Η μη ιονική ουσία ιοντιξανόλη η οποία είναι ισοσμωτική με τα υγρά του σώματος σε οποιαδήποτε συγκέντρωση ιωδίου.
 • Ο μη σχηματισμός ιόντων ελάττωσε σημαντικά τις αντιδράσεις που προκαλούνται λόγω της διαταραχής της ηλεκτρικής ισορροπίας στις κυτταρικές μεμβράνες.
 • Με δεδομένο ότι η ακτινοσκιερότητα εξαρτάται αποκλειστικά από τη συγκέντρωση του ιωδίου και η ωσμωτικότητα αποκλειστικά από τον αριθμό των σωματιδίων που υπάρχουν σε δεδομένο βάρος διαλύτη, η σχέση της ακτινοσκιερότητας προς την ωσμωτηκότητα  στα σκιαγραφικά βαίνει βελτιούμενη από τα ιονικά μονομερή προς τα μη ιονικά διμερή
 • Η συχνότητα των αλλεργικών αντιδράσεων, καθώς και των ανεπιθύμητων ενεργειών από το κυκλοφοριακό και το νευρικό σύστημα ελαττώθηκαν σε μεγάλο βαθμό αλλά δεν εξαφανίστηκαν τελείως.

Αντενδείξεις

 • Oι αντενδείξεις για τη χρήση των ιωδιούχων σκιαγραφικών είναι σχετικά λίγες. Διακρίνονται στις απόλυτες αντενδείξεις και στις σχετικές, όπου υπό ορισμένες προϋποθέσεις και προφυλάξεις δύναται να χρησιμοποιηθεί το ιωδιούχο σκιαγραφικό.
 • Απόλυτες αντενδείξεις: κύηση, η γνωστή από προηγούμενη χρήση υπερευαισθησία του ατόμου, η θυρεοτοξίκωση, η συνδυασμένη βαριά ηπατονεφρική ανεπάρκεια, το μυέλωμα με νεφρική συμμετοχή και η πρόσφατη μεταμόσχευση νεφρού. Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια μπορούμε να χορηγήσουμε ιωδιούχα  σκιαγραφικά με κριτήριο την λήψη σημαντικής διαγνωστικής πληροφορίας, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί με άλλο τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές προγραμματίζεται αιμοκάθαρση τις επόμενες 24 ώρες κατά την οποία απομακρύνεται το μεγαλύτερο μέρος (περίπου το 70-75%) της σκιαγραφικής ουσίας.
 • Σχετικές αντενδείξεις: βαριά εγκεφαλική ή στεφανιαία ανεπάρκεια, ο υπερθυρεοειδισμός (κίνδυνος επιδείνωσης) και η αλλεργική διάθεση. Για την διαπίστωση της τελευταίας έχουν χρησιμοποιηθεί ορισμένες δοκιμασίες που όλες βασίζονται στη χορήγηση μικρής ποσότητας σκιαγραφικού ενδοδερμικώς ή ενδοφλεβίως. Oι δοκιμασίες αυτές δεν είναι πάντοτε ασφαλείς στην ανίχνευση της αλλεργικής διάθεσης, ενώ παράλληλα η εφαρμογή τους δεν αποκλείει τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών επιπλοκών. Aπό πολλούς χρησιμοποιείται η προφυλακτική χορήγηση κορτιζόνης. Σε μελέτη μεγάλου αριθμού ασθενών στις HΠA διαπιστώθηκε ότι η προφυλακτική χορήγηση κορτιζόνης πριν από τη χορήγηση ιονικών σκιαγραφικών ουσιών περιόρισε τις κάθε είδους ανεπιθύμητες αντιδράσεις από 9% στο 6% ενώ τις σοβαρές αντιδράσεις από 0.25% στο 0.20%. H προφυλακτική χορήγηση ενός αντιισταμινικού φαρμάκου δεν είναι βέβαιο ότι εξασφαλίζει από τις αντιδράσεις. Aν παρουσιασθεί αντίδραση κατά την ένεση του σκιαγραφικού θα πρέπει να διακοπεί η χορήγησή του, να χορηγηθούν κορτικοειδή και να γίνει ενυδάτωση του ασθενούς. H χορήγηση αμινοφυλλίνης είναι πολύτιμη σε βρογχόσπασμο, ενώ η χορήγηση αδρεναλίνης υποδορίως έχει ένδειξη επί οιδήματος της γλωττίδας.
 • Προσοχή σε ενδοαγγειακή χορήγηση: σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα ιωδιούχα σκιαγραφικά, σε αφυδάτωση, σε σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας του ήπατος, των νεφρών, καρδιοκυκλοφορική ανεπάρκεια, πνευμονικό εμφύσημα, πολύ άσχημη γενική κατάσταση, προχωρημένη εγκεφαλική αρτηριοσκλήρυνση, σακχαρώδη διαβήτη (που χρειάζεται θεραπεία), δρεπανοκυτταρική νόσο, σοβαρή υπερουριχαιμία, εγκεφαλικών σπασμών και πολλαπλό μυέλωμα.
 • Καλή ενυδάτωση (πριν και μετά τη χρήση σκιαγραφικού): σε παραπρωτεϊναιμία, πολλαπλούν μυέλωμα ή μακροσφαιριναιμία, σακχαρώδη διαβήτη (που χρειάζεται θεραπεία), πολυουρία, ολιγουρία ή ουρική αρθρίτιδα καθώς και σε βρέφη, μικρά παιδιά και ασθενείς σε άσχημη γενική κατάσταση.
 • Σε ασθενείς με φαιοχρωμοκύττωμα: προφυλακτική αγωγή με αναστολείς α-υποδοχέων

Παρενέργειες

 • Οφείλονται α) στην υπεροσμωτικότητα, β) στον ιοντισμό και γ) στο ιώδιο. Με τη χρήση των μη ιονικών σκιαγραφικών οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις ελαττώθηκαν διότι έλειπαν αυτές που οφείλονταν στη δημιουργία ιόντων λόγω ελάττωσης της οσμωτικότητας.
 • Χωρίζονται στις αναμενόμενες και στις μη αναμενόμενες (αναφυλακτοειδούς τύπου). Ανάλογα τη βαρύτητά τους χωρίζονται σε ήπιες, μέτριες. σοβαρές
 • Στις ήπιες αντιδράσεις υπάγονται η ναυτία, το αίσθημα θερμότητας, η περιορισμένη κνίδωση, η ωχρότητα και το κνησμώδες δερματικό εξάνθημα. Oι ήπιες αντιδράσεις παρέρχονται σχετικά γρήγορα και δεν αποτελούν ίσως αιτία διακοπής της εξέτασης του ασθενούς.
 • Στις μέτριες αντιδράσεις περιλαμβάνονται η τάση για λιποθυμία, ο συνεχής έμετος, η εκτεταμένη κνίδωση, το οίδημα του προσώπου και της γλωττίδος, ο βρογχόσπασμος, η δύσπνοια, η δυσκαμψία, ο πόνος στο στήθος, στην κοιλιά και η ισχυρή κεφαλαλγία. Για τις αντιδράσεις αυτές απαιτείται διακοπή της εξέτασης και η λήψη θεραπευτικών μέτρων.
 • Στις σοβαρές αντιδράσεις που απειλούν τη ζωή του ασθενούς και επιβάλλουν την ανάγκη εντατικής θεραπείας, περιλαμβάνονται η καταπληξία, η απώλεια συνείδησης, το πνευμονικό οίδημα, οι καρδιακές αρρυθμίες, η καρδιακή ανακοπή κλπ. Απαιτείται άμεση αντιμετώπιση από την ομάδα ανάνηψης και μεταφορά του ασθενούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
 • Tο 95% περίπου των εμφανιζόμενων αντιδράσεων στα σκιαγραφικά είναι ήπιες ή μετρίου βαθμού. Εμφανίζονται συνήθως τα πρώτα λεπτά από την έναρξη της ένεσης του σκιαγραφικού, χωρίς να αποκλείεται πλήρως το ενδεχόμενο να υπάρξουν σοβαρές καθυστερημένες αντιδράσεις. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων αντιδράσεων είναι διπλάσια σε άτομα με ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων, ενώ το 13% των ατόμων που αντέδρασαν μια φορά σε σκιαγραφική ουσία θα ξαναεμφανίσει αλλεργικά συμπτώματα. Οι αντιδράσεις είναι ποιοτικές και όχι ποσοτικές. Αρκεί 1 ml σκιαγραφικού για να προκληθούν σοβαρές αντιδράσεις. Η μέχρι σήμερα πείρα απέδειξε ότι τα μη ιονικά σκιαγραφικά είναι καλύτερα ανεκτά. Η ελάττωση της οσμωτικότητος που επιτεύχθηκε στη νέα γενιά ισοσμωτικών προϊόντων, δεν ελάττωσε τη συχνότητα αναφυλακτικών αντιδράσεων. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις από τα σκιαγραφικά γενικά είναι πιο σοβαρές σε άτομα ηλικίας 20-50 χρονών. Η θνησιμότητα από τις αντιδράσεις αυτές γενικά είναι χαμηλή για τα ιονικά σκιαγραφικά 1/75.000 και για τα μη ιονικά 1/375.000. Οι σοβαρές αντιδράσεις για τα ιονικά σκιαγραφικά είναι 0.05-0.13% και για τα μη ιονικά 0.01-0.02%. Οι ήπιες και μετρίου βαθμού αντιδράσεις είναι για τα ιονικά σκιαγραφικά 5-12% και για τα μη ιονικά 1-2%.
 • Oι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται σε καρδιακή ανακοπή και συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ένεσης ή πέντε λεπτά αμέσως μετά. Προβλήματα μπορεί να προκύψουν και από την υπέρβαση της επιτρεπτής δόσης.
 • Σε υπερδοσολογία επηρεάζεται κυρίως το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα.

Αντιμετώπιση παρενεργειών

 • Αναπλήρωση ύδατος και ηλεκτρολυτών
 • Η νεφρική λειτουργία παρακολουθείται για 3 μέρες, και εάν χρειαστεί γίνεται και αιμοκάθαρση
 • Ενδοφλέβια χορήγηση 500mg Κορτικοειδούς (παιδιά < 4 ετών 250 mg). Σε σοβαρές περιπτώσεις επανάληψη της δόσεις σε 3-5 λεπτά (2000 mg max)
 • Διατήρηση φλέβοκαθετήρα και αναπλήρωση όγκου πλάσματος
 • Χορήγηση οξυγόνου
 • Σε κυκλοφορική ανεπάρκεια και καταπληξία: τοποθέτηση του ασθενούς σε στάση καταπληξίας (χαμηλά η κεφαλή, ψηλά τα κάτω και άνω άκρα). Βραδεία ενδοφλέβια έγχυση περιφερικών αγγειοσυσπαστικών. Αναπλήρωση του όγκου πλάσματος με υποκατάστατα αίματος. Έγχυση νοραδρεναλίνης 5 mg μέσα σε ορό 500 ml NaCl (10 -20 σταγόνες το λεπτό). Συνεχής έλεγχος σφυγμού και αρτηριακής πίεσης.
 • Καρδιακή ανακοπή (ασυστολία): εξωθωρακική μάλαξη της καρδιάς και τεχνητή αναπνοή (στόμα με στόμα, με θετική πίεση οξυγόνου ή διασωλήνωση), 0,5 mg ορσιπρεναλίνης ενδοκαρδιακώς, Βηματοδότης καρδιάς. Μετά την επανεμφάνιση αυτόματων αλλά ασθενών καρδιακών συστολών, γλυκονικό ασβέστιο 0.5-1 gr ενδοφλεβίως (5-10 ml διαλύματος 10%). Προσοχή στη χρήση ασβεστίου σε ασθενείς που λαμβάνουν καρδιογλυκοσίδες.
 • Κοιλιακή μαρμαρυγή: εξωκαρδιακή μάλαξη, τεχνητή αναπνοή και απινιδισμός. Εάν δεν είναι διαθέσιμος καρδιακός απιδινωτής προκαϊναμίδη 0.5 gr ενδοκαρδιακώς. Για την υποξαιμική οξείδωση διάλυμα δικαρβονικού νατρίου ενδοφλεβίως. (50 ml διαλύματος 8.4% ανά 5-10 λεπτά). Έλεγχος του pH του αίματος.
 • Πνευμονικό οίδημα: φλεβική στάση με άσκηση πίεσης στην περιφέρεια. Σε ενήλικες ενδεχομένως φλεβοτομή. Ένα ταχείας δράσης διουρητικό ενδοφλεβίως και σε ενήλικές έγχυση 100 ml διαλύματος γλυκόζης 40% για οσμωτική διούρηση. Εάν στον ασθενή δεν έχει χορηγηθεί ακόμα δακτυλίτιδα, γρήγορος κορεσμός με καρδιογλυκοσίδη, πχ σε ενήλικες στροφανθίνη 0.125-0.25 mg ενδοφλεβίως (προσοχή σε περιπτώσεις στένωσης της μιτροειδούς). Αναπνοή με θετική πίεση οξυγόνου, όχι όμως σε ασθενείς με καταπληξία.
 • Εγκεφαλικά συμπτώματα: σε ανησυχία ηρεμιστικό (πχ. διαζεπάμη) ενδομυϊκός ή ενδοφλεβίως και σε σοβαρές καταστάσεις σε συνδυασμό με προμεθαζίνη 50 mg ενδογλουτιαίως. Σε εγκεφαλικούς σπασμούς με οργανικό υπόστρωμα φαινοβαρβιτάλη 0.2-0.4 gr ενδομυικώς. Σε βαριές καταστάσεις σπασμών (επιληψίας) ενδοφλέβιο αναισθητικό βραχείας δράσης.
 • Αλλεργικά συμπτώματα: κορτικοστεροειδή, αντισταμινικό και σκεύασμα ασβεστίου. Για κρίσεις άσθματος ένα σκεύασμα θεοφυλλίνης πολύ αργά ενδοφλεβίως και εάν είναι αναγκαίο ορσιπρεναλίνη 0.5 mg πολύ αργά ενδοφλεβίως. Σε απόφραξη του ανώτερου αναπνευστικού τραχειοτομή.
 

 

 

Σκευάσματα

Eνέσιμα ιωδιούχα Υδροδιαλυτά Ιονικά μονομερή

Εμπορική ονομασία

Χαρακτηριστικά

Ioxitalamate Meglumine

 

 

Eνέσιμα ιωδιούχα Υδροδιαλυτά Ιονικά διμερή

Εμπορική ονομασία

Χαρακτηριστικά

Oxaglate Sodium +

Ioxaglate Meglumine

Hexabrix 320

Remek

 • Νεφρότροπο, χαμηλής ωσμωτικότητας
 • Eνέσιμο διάλυμα (19.65+39.3)% (32%I),  50 ml (Λ.18,57 €), 100 ml (Λ.36,02 €), 200 ml (Λ.72,06 €)

Eνέσιμα ιωδιούχα Υδροδιαλυτά 

Mη ιονικά μονομερή

Εμπορική ονομασία

Χαρακτηριστικά

Iohexol

Omnipaque

GE

 • Νεφρότροπο, χαμηλής ωσμωτικότητας
 • 300 - Eνέσιμο διάλυμα 64.7% (300 mg/ml IODINE), 50 ml + INFAPP (Λ.24,04 €), 100 ml (Λ.29,93 €),
 • 350 - Eνέσιμο διάλυμα 75.5% (350 mg/ml IODINE), 50 ml (Λ.27,65 €), 100 ml (Λ.31,92 €)

Iopamidol

Iopamiro

Γερολυμάτος

 • Νεφρότροπο, χαμηλής ωσμωτικότητας
 • 150 - Ενέσιμο διάλυμα 30,6% (0,15 gr IODINE), 50 ml, 100 ml, 250 ml
 • 200 - Eνέσιμο διάλυμα 40.8% (0,2 gr IODINE),  10 ml (Λ.5,39 €)
 • 300- Eνέσιμο διάλυμα 61.2% (0,3 gr IODINE),  10 ml (Λ.7,59 €), 30 ml, 50 ml (Λ.25,52 €), , 100 ml (Λ.51,11 €), 200 ml (Λ.87,72 €)
 • 370- Eνέσιμο διάλυμα 75.5% (0,37 gr IODINE), 10 ml (Λ.7,89 €), 30 ml, 50 ml (Λ.30,61 €), 100 ml (Λ.61,30 €), 200 ml (Λ.105,27 €)
 • Γενική δοσολογία 10 - 80 ml (στα παιδιά μικρότερη)

Scanlux

Sanochemia Austria

 • Νεφρότροπο, χαμηλής ωσμωτικότητας
  • Ενέσιμο διάλυμα 61,2%, 100ML

Iopromide

Ultravist

Schering

 • Νεφρότροπο, χαμηλής ωσμωτικότητας
 • 300 - Eνέσιμο διάλυμα 62.34% (300 mg/ml IODINE), 50 ml (Λ.28,93 €), 100 ml (Λ.57,86 €)
 • 370 - Eνέσιμο διάλυμα 76.9% (370 mg/ml IODINE), 50 ml (Λ.35,43 €), 100 ml (Λ.70,79 €), 200 ml (Λ.133,51 €), 500 ml (Λ.306,03 €)
 • Γενική δοσολογία 3-5 ml/kg του 300

Iopentol

Imagopaque

Amersham Health

 • Νεφρότροπο, χαμηλής ωσμωτικότητας
 • Eνέσιμο διάλυμα 54.8 (25% IODINE ), 50 ml (Λ.20,67 €, Ν.12,22 €, Χ.14,05 €)
 • Eνέσιμο διάλυμα 65.8% (30% IODINE), 20 ml (Λ.11,83 €), 50 ml (Λ.26,43 €), 100 ml (Λ.48,16 €)
 • Eνέσιμο διάλυμα 76.8% (35% IODINE), 50 ml (Λ.28,44 €), 100 ml (Λ.55,39 €)

Iobitridol

Xenetix

Hospital Line

 • Νεφρότροπο, χαμηλής ωσμωτικότητας
 • 250 - Eνέσιμο διάλυμα 548,4 mg (250 mg I)/ml, 50 ml (Λ.21,73 €)
 • 300 - Eνέσιμο διάλυμα 658.1 mg (300 mg I)/ml, 50 ml (Λ.24,54 €), 100 ml (Λ.49,09 €), 200 ml (Λ.87,73 €)
 • 350 - Eνέσιμο διάλυμα 767.8 mg (350 mg I)/ml, 50 ml (Λ.27,55 €), 100 ml (Λ.55,11 €), 200 ml (Λ.99,43 €)

Iomeprol

Iomeron

Γερολυμάτος

 • Νεφρότροπο, χαμηλής ωσμωτικότητας
 • Eνέσιμο διάλυμα 30%, 50 ml (Λ.24,25 €), 100 ml (Λ.48,52 €), 150 ml(Λ.72,77 €), 200 ml(Λ.88,54 €), 500 ml (Λ.217,75 €), 20ml/amp (Λ.9,73 €)
 • Eνέσιμο διάλυμα 35%,50 ml (Λ.27,91 €), 100 ml (Λ.55,84 €), 150 ml (Λ.79,39 €), 200 ml (Λ.90,95 €), 500 ml (Λ.227,39 €)
 • Eνέσιμο διάλυμα 40%, 50 ml (Λ.31,59 €), 100 ml (Λ.63,17 €), 150 ml (Λ.88,47 €), 200 ml (Λ.108,68 €)

Ioversol

Optiray

Alfa Medisyst

 • Νεφρότροπο, χαμηλής ωσμωτικότητας
 • 160 - Eνέσιμο διάλυμα 33.9% (16% IODINE), 50 ml (Λ.15,26 €, Ν.9,02 €, Χ.10,37 €)
 • 300 - Eνέσιμο διάλυμα 63.6% (30% IODINE), 50 ml (Λ.20,37 €), 75 ml (Λ.29,71 €), 100 ml (Λ.38,49 €), 150 ml (Λ.56,46 €)
 • 320 - Eνέσιμο διάλυμα 67.8% (32% IODINE), 50 ml (Λ.21,78 €), 75 ml (Λ.32,52 €), 100 ml (Λ.41,76 €), 200 ml (Λ.80,27 €)
 • 350 - Eνέσιμο διάλυμα 74.2% (35% IODINE), 50 ml (Λ.24,56 €), 100 ml (Λ.46,88 €), 200 ml (Λ.88,88 €)

Eνέσιμα ιωδιούχα Υδροδιαλυτά 

Mη ιονικά διμερή

Εμπορική ονομασία

Χαρακτηριστικά

Iodixanol

Visipaque

Amersham

Health

 • Νεφρότροπο, χαμηλής ωσμωτικότητας
 • Eνέσιμο διάλυμα 305 mg (150 mg J)/ml, 200 ml (Λ.62,04 €, Ν.36,68 €, Χ.42,16 €)
 • Eνέσιμο διάλυμα 550MG (270MG J)ML,  20 ml (Λ.12,01 €), 50 ml (Λ.31,33 €), 100ML (Λ.57,31 €), 200 ml (Λ.104,90 €)
 • Eνέσιμο διάλυμα 652MG (320MG J)/ML, 20 ml (Λ.14,27 €), 50 ml (Λ.37,13 €), 100 ml (Λ.67,94 €), 200 ml (Λ.124,34 €)

Ενέσιμα ιωδιούχα Λιποδιαλυτά

Εμπορική ονομασία

Χαρακτηριστικά

Ethyl Esters of Iodized Fatty Acids

Lipiodol ultra-fluide

Hospital Line

 • Eνέσιμο ελαιώδες διάλυμα 48% IODINE, 10 ml/AMP (Λ.1,99 €, Ν.1,17 €, Χ.1,35 €)

Πόσιμα ιωδιούχα Υδατοδιαλυτά ιονικά

Εμπορική ονομασία

Χαρακτηριστικά

Amidotrizoate Meglumine + Amidotrizoate Sodium

Gastrografin

Schering

 • Νεφρότροπο, υψηλής ωσμωτικότητας
 • Διάλυμα πόσιμο 66%+10%, 100 ml (Λ.6,33 €, Ν.3,74 €, Χ.4,30 €)

Ioxitalamate Meglumine

Telebrix Gastro

Remek

 • Νεφρότροπο, υψηλής ωσμωτικότητας
 • SOLUT – Διάλυμα 66.03% (30%), 50 ml (Λ.6,39 €, Ν.3,78 €, Χ.4,34 €), 100 ml (Λ.11,51 €)

Iopamidol

Iopamiro

Γερολυμάτος

 • Νεφρότροπο, χαμηλής ωσμωτικότητας
 • Διάλυμα για στοματική ή ορθική χρήση 61.24% (30%IODINE), 20 ml (Λ.13,95 €, Ν.8,25 €, Χ.9,48 €), 50 ml (Λ.27,11 €), 100 ml (Λ.54,30 €)

Πόσιμα αεριούχα

 

 

Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Silicon Dioxide Colloidal, Hypromellose, Dimeticone