Πυκνότητες HU

 

Χαρακτηριστικά Πυκνότητας- Ιστών και Βλαβών (CT)

Ιστός-Βλάβη

Χρώμα

Πυκνότητα (HU)

Εύρος (HU)

Συμπαγές οστούν

Άσπρο

> +250

(250 - 1000)

Σπογγώδες οστούν

 

+130

(30 - 230)

Πήγματα αίματος

 

+80

(70 - 90)

Θυρεοειδής αδένας

 

+70

(60 - 80)

Ήπαρ

 

+65

(60 – 70)

Αίμα

 

+55

(50 – 60)

Σπλήνας/Μυς.Λέμφωμα

 

+45

(40 – 50)

Πάγκρεας

 

+40

(30 – 50)

Νεφρός

 

+30

(20 – 40)

Εξίδρωμα

 

+25

(20 – 30)

Επινεφρίδιο

 

+17

(10 – 25)

Διίδρωμα

 

+18

(16 - 20)

Νερό

 

0

(-5 - +5)

Συνδετικός/Λιπώδης ιστός

 

-15

(-80 - +50)

Λίπος

 

-90

(-100 - -80)

Πνεύμονας

 

-700

(-900 - -500)

Αέρας

Μαύρο

-1000

(-1100 - -900)