Πολυτομικός 64 τομών

 

Πρωτόκολλα Έγχυσης CT Πολυτομικός (64)

 Ήπαρ - Πάγκρεας

Βάρος ασθενούς

< 55 kg

55-65 kg

75 kg

85-95 kg

> 95 kg

Όγκος σκιαγραφικού (ml)*

 90

 100

 120

135

 150

Ρυθμός έγχυσης (ml/sec)

3,5

4,0

4,0

 4,5

 5,0

Διάρκεια έγχυσης (sec)

18

18

18

18

18

Scan time (sec)

10

10

10

10

10

Scanning Delay A*(sec) (αρτηριακή)

Tcmt + 8

Tcmt + 8

Tcmt + 8

Tcmt + 8

Tcmt + 8

Scanning Delay B (sec) (παγκρεατική)

Tcmt + 25

Tcmt + 25

Tcmt + 25

Tcmt + 25

Tcmt + 25

Scanning Delay B (sec) (πυλαία)

25 μετά το Β

40 μετά το Α

25 μετά το Β

40 μετά το Α

25 μετά το Β

40 μετά το Α

25 μετά το Β

40 μετά το Α

25 μετά το Β

40 μετά το Α

Collimation

64 x 0,6

64 x 0,6

64 x 0,6

64 x 0,6

64 x 0,6

Pitch

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

* Σκιαγραφικό: 370 mg I (~ 1,6 ml/kg βάρους) σε 30 sec

* Tcmt: scan αρχίζει 8 sec αφού φτάσει το σκιαγραφικό στην αορτή)

Κανόνες:

 • Η αρτηριακή ενίσχυση είναι ανάλογη με το ρυθμό χορήγησης ιωδίου.
  • Ρυθμού έγχυσης ή περιεκτικότητας σε ιώδιο
 • Η αρτηριακή ενίσχυση αυξάνει αθροιστικά με τη διάρκεια του χρόνου έγχυσης.
  • Διάρκεια έγχυσης τουλάχιστον 10 sec
  • Εμπειρικός κανόνας: Διάρκεια έγχυσης =15 sec + διάρκεια σάρωσης/2
 • Εξατομικευμένη ενίσχυση- σωματικό βάρος και καρδιακή παροχή.
  • Δόση σκιαγραφικού  scan delay

 

 

Κοιλίας

Βάρος ασθενούς

< 55 kg

55-65 kg

75 kg

85-95 kg

> 95 kg

Όγκος σκιαγραφικού (ml)*

 72

 81

 90

99

108

Ρυθμός έγχυσης (ml/sec)

4,0

 4,5

 5,0

 5,5

 6,0

Διάρκεια έγχυσης (sec)

18

18

18

18

18

Scan time (sec)

10

10

10

10

10

Scanning Delay A*(sec) (αρτηριακή)

Tcmt + 8

Tcmt + 8

Tcmt + 8

Tcmt + 8

Tcmt + 8

Scanning Delay B (sec) (παγκρεατική)

Tcmt + 25

Tcmt + 25

Tcmt + 25

Tcmt + 25

Tcmt + 25

Scanning Delay B (sec) (πυλαία)

25 μετά το Β

40 μετά το Α

25 μετά το Β

40 μετά το Α

25 μετά το Β

40 μετά το Α

25 μετά το Β

40 μετά το Α

25 μετά το Β

40 μετά το Α

Collimation

64 x 0,6

64 x 0,6

64 x 0,6

64 x 0,6

64 x 0,6

Pitch

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

 

 

Αξονική Αγγειογραφία Διφασική Έγχυση

Εξέταση

PAD

Καρωτίδες

Αορτή

Πνευμονική

Triple-out

Όγκος σκιαγραφικού (ml)*

30 + 40

102

90

90

90 + 25

Ρυθμός 1ης έγχυσης (ml/sec)

5,0 - 6,0 (1,8 gr I/sec)

 6,0 ( 2,4 gr I/sec)

4,5 (1,8 gr I/sec)

4,5 (1,8 gr I/sec)

5,0 (1,8 gr I/sec) για 5’’

Διάρκεια 1ης έγχυσης (sec)

5

17

20

20

18

Ρυθμός 2ης έγχυσης (ml/sec)

3,0 - 4,0 (0,92 gr I/sec)

 

 

 

2,5 (1,8 gr I/sec)

Διάρκεια 2ης έγχυσης (sec)

10

 

 

 

10

Φυσιολογικός ορός (ml)

 

50

40

40

50

Scan time (sec)

40

 6,5

 8

 4,4

 17,5

Scanning Delay A*(sec) (αρτηριακή)

Tao + 4

Tao + 7

Tao + 6

Tpa + 4

Tao + 5

Gantry rotation time (sec)

 0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Collimation

64 x 0,6

64 x 0,6

64 x 0,6

64 x 0,6

64 x 0,6

Pitch

 0,3 75

 0,2

 0,9

 0,9

 0,2

Table speed (mm/sec)

≤ 30

20

90

90

20

* Tao: Bolus tracking στην κατιούσα αορτή, Tpa: Bolus tracking στην ανιούσα αορτή.

 

 

Αξονική Αγγειογραφία Διφασική Έγχυση ( >20 sec)

Όγκος σκιαγραφικού (ml)* (350 gr I/ml)

120

110

105

95

 85

80

Ρυθμός 1ης έγχυσης  (ml - ml/sec)

25 – 5,1

25 – 5,1

25 – 5,1

25 – 5,1

25 – 5,1

25 – 5,1

Ρυθμός 2ης έγχυσης  (ml/sec)

95 - 2,7

85 - 2,9

80 - 3,1

 70 - 3,4

60 - 3,6

55 - 3,8

Ολική δόση ιωδίου (ml)

42

39

36

33

30

27

Acquisition time (sec)

40

35

30

25

20

15

Scanning Delay (sec)

Tcmt + 2

Tcmt + 2

Tcmt + 2

Tcmt + 2

Tcmt + 2

Tcmt + 2

 

 

Αξονική Αγγειογραφία Μονοφασική Έγχυση ( <20 sec)

Όγκος σκιαγραφικού (ml)* (350 gr I/ml)

115

110

100

90

80

65

Ρυθμός έγχυσης  (ml/sec)

3,5

4,0

4,5

5,0

5,0

5,0

Ολική δόση ιωδίου (ml)

42

39

36

33

27

23

Acquisition time (sec

25

20

15

10

5

1

Scanning Delay (sec)

Tcmt + 8

Tcmt + 8

Tcmt + 8

Tcmt + 8

Tcmt + 10

Tcmt + 10

 

 

Αγγειογραφία Κάτω Άκρων Διφασική (350 – 370 gr I/ml)

Βάρος ασθενούς

< 55 kg

55-65 kg

75 kg

85-95 kg

> 95 kg

Όγκος σκιαγραφικού (ml)*

 

 

 

 

 

Ρυθμός 1ης έγχυσης  (ml - ml/sec)

20 – 4,0

23 – 4,5

25 – 5,0

28 – 5,5

30 – 6,0

Διάρκεια 1ης έγχυσης (sec)

5

5

5

5

5

Ρυθμός 2ης έγχυσης  (ml/sec)

96 – 3,2

108 – 3,6

120 – 4,0

132 – 4,4

144 – 4,8

Διάρκεια 2ης έγχυσης (sec)

30

30

30

30

30

Φυσιολογικός ορός (ml)

30

30

30

30

30

Διάρκεια 3ης έγχυσης (sec)

5

5

5

5

5

Διάρκεια έγχυσης (sec)

35

35

35

35

35

Scan time (sec)

40

40

40

40

40

Scanning Delay A*(sec) (αρτηριακή)

Tcmt + 3 (minimum)

Tcmt + 3 (minimum)

Tcmt + 3 (minimum)

Tcmt + 3 (minimum)

Tcmt + 3 (minimum)

Collimation

64 x 0,6

64 x 0,6

64 x 0,6

64 x 0,6

64 x 0,6

Pitch

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0