Παράθυρα Απεικόνισης

 

Παράθυρα Απεικόνισης (CT)

Παράθυρο

Επίπεδο (Level)

Εύρος (Width)

Χαρακτηριστικά

Οστικό

300

(-450 - +1050)

  • Ιστοί <-125 μαύροι

  • Ιστοί >+225 λευκοί                        

Εγκεφάλου

35

(-80 - +100)

Μαλακών ιστών

50

(-125 - +225)

Πνευμονικό

-200

(-1200-+800)

  • Η κλίμακα του γκρί τοποθετείται σε προκαθορισμένο εύρος τιμών και επίπεδο μονάδων Hounsfield

  • Επίπεδο (level): καθορίζει το επίπεδο της κλίμακας του γκρί που αντιστοιχεί με τις πυκνότητες των ιστών που θέλουμε να απεικονίζουμε

  • Εύρος (width): καθορίζει τη σκιαγραφική αντίθεση της εικόνας (contrast)