Ενδεικτικές Δοσολογίες ανά Είδος Εξέτασης

 

Δοσολογίες Σκιαγραφικών Ακτινογραφικής Απεικόνισης

Εξέταση

Ενέσιμα Φάρμακα

 

Omnipaque

Iopamiro

Ultravist

Xenetix

300

350

200

300

370

300

370

250

300

350

Αξονική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκεφάλου

 

 

 

 

 

1-2 ml/kg

1-1.5 ml/kg

 

1.4 ml/kg

(20-100)

1 ml/kg 

(40-100)

Ολόσωμη

1.0-2.0 ml /kg

1.0-1.5 ml/kg

 

0,5-2 ml/kg

0,5-2 ml/kg

80-150 ml

 

 

1.9 ml/kg

(20-150)

1.8 ml/kg 

(90-180)

Θώρακος

 

 

 

 

 

 

 

2.0 ml/kg (95-170)

 

 

Ουρογραφία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεογνών (<1 μηνός)

< 1,2 gr I/kg

 

 

2-4 ml/kg

2-4 ml/kg

4.0 ml/kg

3.2 ml/kg

 

 

 

Βρεφών (1ο μήνα-2 έτη)

< 1 gr I/kg

 

 

2-4 ml/kg

2-4 ml/kg

3.0 ml/kg

2.7 ml/kg

 

 

 

Παιδιών  (2-11 ετών)

< 0,5 gr I/kg

 

 

2-4 ml/kg

2-4 ml/kg

1.5 ml/kg

1.4 ml/kg

 

 

 

Ενηλίκων

>50 ml

>0 ml

 

 

30-50 ml

1.0 ml/kg

0.8 ml/kg

 

1.2-1.6 ml/kg

(50-100)

1 ml/kg 

(50-100)

Κοιλιοτήτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERCP

 

 

 

 

 

ποικίλει

ποικίλει

 

 

 

Υστερο-σαλπιγγογραφία

 

 

 

 

 

ποικίλει

ποικίλει

 

 

 

Συριγγιογραφία

 

 

 

ποικίλει

 

 

 

 

 

 

Αρθρογραφίες

 

 

 

ποικίλει

ποικίλει

5-15 ml

5-15 ml

 

 

 

Αγγειογραφίες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρτηριογραφία εγκεφάλου

 

 

 

ποικίλει

 

 

 

 

1.8 ml/kg

(45-210)

 

Αορτικού τόξου

 

 

 

 

1-1.2 ml/kg

50-80 ml

 

 

 

 

Εκλεκτική κοιλιακή αγγειογραφίες

 

 

 

40-50  ml

40-50  ml

6-15 ml

 

 

 

 

Θωρακική αορτογραφία

 

 

 

 

1-1.2 ml/kg

50-80 ml

50-80 ml

 

 

 

Κοιλιακή αορτογραφία

 

 

 

 

1-1.2 ml/kg

40-60 ml

 

 

 

 

Περιφερική αρτηριογραφία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ml/kg 

(105-100)

Κοιλιακή αρτηριογραφία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 ml/kg 

(165-330)

Αρτηριογραφία άνω άκρων

 

 

 

 

 

8-12 ml

 

 

 

 

Αρτηριογραφία κάτω άκρων

 

 

 

 

 

20-30 ml

 

 

2.8 ml/kg

(85-300)

1.8 ml/kg

(80-190)

Καρδιακών κοιλοτήτων-ενηλίκων

 

 

 

 

 

 

40-60 ml

 

  1. ml/kg
  2. (70-125)

1.9 ml/kg 

(65-270)

Καρδιακών κοιλοτήτων-παιδιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 ml/kg 

(10-130)

Στεφανιογραφία

 

 

 

 

ποικίλει

 

5-8 ml

 

 

 

Φλεβογραφία άνω άκρων

 

 

30-50 ml

30-50 ml

 

15-30 ml

 

2.6 ml/kg

(150-220)

 

 

Φλεβογραφία κάτω άκρων

 

 

30-50 ml

30-50 ml

 

30-60 ml

 

2.6 ml/kg

(150-220)

 

 

Ενδοφλέβια ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (DSA) 1

40-60 ml

40-60 ml

 

 

 

30-60 ml

30-60 ml

 

 

 

Ενδοαρτηριακή ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία 2

 

 

 

 

 

3.1 ml/kg

(75-360)

1.7 ml/kg

(40-270)

2.1 ml/kg

(95-250)

Νευρο-ραδιολογία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μυελογραφία 3

6-10 ml

 

5-15 ml

5-15 ml

 

 

 

 

 

 

Κοιλιογραφία

 

 

5-15 ml

 

 

 

 

 

 

 

1  Ταχεία έγχυση bolus με ρυθμό 8-12 ml/s στη βασιλική φλέβα, 10-20 ml/s στη κοίλη φλέβα (Μετά το σκιαγραφικό 20-40 ml ισότονου NaCl μειώνει την επαφή με το φλεβικό τοίχωμα).

2  Μικρότερη δόση από την ενδοφλέβια αγγειογραφία, και όσο εκλεκτικότερη τόσο χαμηλότερη η περιεκτικότητα ιωδίου.

3 Σε οσφυϊκή (7-10 ml), πλάγια αυχενική (6-8 ml) ή υποαραχνοειδική (<10 ml) χορήγηση αντίστοιχα
(όσο περισσότερο κινείται ο ασθενής τόσο γρηγορότερα αναμειγνύεται με το ΕΝΥ και μειώνεται η πυκνότητα του σκιαγραφικού).