Μετεπεμβατικές Οδηγίες

 

Φάρμακα

  • Νήστις
  • D/W 5% + 2Na + 2 K (125 ml/hr)
  • Nexium 40 mg X 1
  • Syr Duphalac 20cc X 3
  • Neomycin 1 gr X 3
  • Innohep X 1 sc (υποδορίως)
  • H/A 100 X 2 (Human albumin)
  • Aldactone 100 mg X 1 (ανάλογα με τον ασκητή και την ΑΠ)
  • Lasix X 2 (ανάλογα με τον ασκητή και την ΑΠ)
  • Zinacef 1gr X 3