Εξέταση Κολπικού Εκκρίματος

 

Λήψη Κολπικού Εκκρίματος

 Πριν τη λήψη
 απαγορεύεται

  • Λήψη αντιβίωσης
  • Χρήση αντισηπτικών τοπικά