Μετεπεμβατικές Οδηγίες

 

Γαστροστομία - Μετεπεμβατικές οδηγίες

Καθετήρας

Τύπος, μέγεθος, ημερομηνία τοποθέτησης

Για 6 ώρες

Νήστις από το στόμα και τη γαστροστομία

Από τις 12 με 24 ώρες

Έναρξη υγρών (άσηπτα) από τη γαστροστομία (30 ml/hr)

Από τις 24 με 36 ώρες

Έναρξη τροφής από τη γαστροστομία (30 ml/hr)

Την επόμενη μέρα

Επανέλεγχος της γαστροστομίας

Πρώτες 48 ώρες

Συνεχίζονται τα επιθέματα (Mepore / Cosmopore)

10 - 14 μέρες

Αφαιρούνται τα ράμματα