Μετεπεμβατικές Οδηγίες

 

Βιοψία - Μετεπεμβατικές οδηγίες

Εξιτήριο

 • Συνοδεία για το σπίτι

Για 48 ώρες

 • Έλεγχος του σημείου παρακέντησης
 • Ξεκούραση
 • Αποφεύγεται η οδήγηση και η άσκηση
 • Να υπάρχει κάποιος μαζί κατά τη διάρκεια της νύχτας
 • Φυσιολογική διατροφή
 • Επί πόνου, λήψη αναλγητικού (παρακεταμόλης)
 • Η τακτική φαρμακευτική αγωγή συνεχίζεται (εάν υπάρχει)
 • Ντους στις 24 ώρες και μπάνιο μετά τις 48 ώρες

Μετά τις 48 ώρες

 • Επιστροφή στις δραστηριότητες

Προσοχή

 • Σε περίπτωση αιμορραγίας ή οιδήματος στο σημείο της παρακέντησης ξαπλώνουμε και ασκούμε πίεση στο σημείο για 10 λεπτά. Εάν δεν σταματήσει καλούμε τον ιατρό ή τα επείγοντα.