Οδηγίες Ασθενών

 

Οδηγίες σε Περιφερική Αρτηριοπάθεια

Άσκηση

 • Ενδείκνυται η βάδιση.
 • Αποφυγή τραυματισμού των ποδιών, ιδίως των δακτύλων που θεραπεύονται δύσκολα.
 • Μην περπατάτε χωρίς παπούτσια.
 • Ο Σ.Διαβήτης προκαλεί ελάττωση της αίσθησης του πόνου.
 • Ο τραυματισμός οδηγεί σε μόλυνση.
 • Εάν αισθανθείτε πόνο, κρύο ή αλλάξει το χρώμα του ποδιού επικοινωνία με το ιατρό.

Φροντίδα

 • Απαγορεύονται τα ζεστά επιθέματα και το ζεστό μπάνιο για πολύ ώρα
 • Η περιοχή ανάμεσα στα δάκτυλα πρέπει να διατηρείται στεγνή.

Αλοιφές

 • Αποφεύγονται οι αλοιφές που μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα.

Δίαιτα

 • Αποφυγή τροφών πλούσιων σε λίπη.
 • Παρακολούθηση του βάρους σώματος.

Κάπνισμα

 • Απαγορεύεται.

Έλεγχος

 • Πίεσης, σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων.

Αγωγή

 • Ακολουθείτε τις οδηγίες της αντιπηκτικής αγωγής.