Πρωτόκολλα Απεικονιστικών Εξετάσεων

 

  Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία

  Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτ όκολλα στην Ακτινολογία

 

Απεικονιστικές Εξετάσεις

  US
  X-Rays
  CT
  MRI
  PET-CT
  PET-MRI
  Mammography

 

Αναζήτηση στο site

Επαφή

Υou wish to get involved?
Send us your idea.