Άλλες Επιστημονικές Εταιρείες

 

  Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 
  Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος
  Ιατρική Εταιρεία Δωδεκανήσου
  Ελληνική Εταιρία Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας και Κατ' Οίκον Νοσηλείας
  Ελληνοαμερικανική Ιατρική Εταιρεία
  Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας
  Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
  Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών
  Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Ιατρικής
  Εταιρεία Νέων Ιατρών και Επιστημών Υγείας
  Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
  Ελληνική Εταιρεία Τηλεϊατρικής
  Ιατρική Εταιρεία Χίου
  Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

 

 

 

  Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
  Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία
  Εταιρεία Αναισθησιολογίας & Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελάδος
  Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία
  Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής
  Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
  Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας
  Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
  Εταιρεία Αναισθησιολογίας & Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος
  Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
  Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κυτταρολογίας
  Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας & Εργαστηριακής Διαγνωστικής
  Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας
  Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
  Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία
  Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
  Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία 
  Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
  Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος
  Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής
  Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
  Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία