Φυσιολογικές Μετρήσεις Νεφρικής Πυέλου

 

Διαστάσεις Νεφρικής Πυέλου

Ηλικία

Τιμή σε εγκάρσια τομή (χιλ.)

Νεογνά

< 6

Παιδιά <

Ύποπτες τιμές προς παρακολούθηση των νεογνών

Εμβρυική ηλικία

 

15 – 20 εβδ.

5

20 – 30 εβδ.

8

> 30    εβδ.

10

 Φυσιολογικά οι κάλυκες δεν απεικονίζονται.