Φυσιολογικές Μετρήσεις Ουρητήρων

 

Διάμετρος Ουρητήρα (‘Ύπτια θέση)

Ηλικία

Τιμή (χιλ.)*

Βρέφος

1

1 – 5 ετών

2

5 – 10 ετών

3

> 10 ετών

3 – 4

Ενήλικες

4 – 7

* Η τιμές του ουρητήρα αφορούν ύπτια θέση τον ουρητήρα σε συστολή.

Σε διαστολή οι τιμές μπορεί να διπλασιαστούν ή τριπλασιαστούν.

 

Ουρητηροκυστικά Jets

Ηλικία

Χαρακτηριστικά

Παιδιά

  Διάρκεια

  • Δεξιά:       2,77 ±1,5 δευτ.

  • Αριστερά: 2,88 ±1,5 δευτ.

  Πορεία

  • Ανιούσα, πρόσθια και έσω

  Φάσμα

  • 31,6 (10 – 80) εκ/δευτ

  • Ελέγχεται στη κλίμακα του γκρί όταν υπάρχει διαφορά στην ειδική βαρύτητα 0,01 g/ml (τουλάχιστον), των ούρων που κατεβαίνουν τους ουρητήρες και των ούρων που βρίσκονται στην κύστη.

  • Το έγχρωμο Doppler είναι πιο ευαίσθητο (από την κλίμακα του γκρι) και βοηθά στον εντοπισμό των ουρητηρικών στομίων.

  • Η συχνότητα και διάρκεια εξαρτάται από την ενυδάτωση του ασθενούς.

  • Δεν αποτελεί αξιόπιστη μέτρηση για παθολογία κυστεο-ουρητηρικής συμβολής.