Φυσιολογικές Μετρήσεις Νεφρών

 

Διαστάσεις Νεφρών

Ηλικία

Μεγ. Μήκος

(εκ.(±0,5)

ΠΟ

(εκ.)

Μεγ. Πλάτος

(εκ.)

Όγκος*

0 – 1    μηνών

4,48

 

2

5,7 – 14,3 κ.εκ.

1 – 4    μηνών

5,28

 

2

 

- Επιμήκης διάμετρος
   (κεφαλουραία)

 

- ΠΟ διάμετρος

 

- Εγκάρσια διάμετρος  

 

 

4 – 8    μηνών

6,15

 

2,5

8 – 12  μηνών

6,23

 

2,5

1 – 2    ετών

6,65

 

3

2 – 4    ετών

7,36

 

3

4 – 5    ετών

7,87

 

3,5

5 – 6    ετών

8,09

 

3,5

6 – 8    ετών

8,83

 

4

8 – 9    ετών

8,90

 

4

9 – 10  ετών

9,10

 

4

10 – 11  ετών

9,17

 

4

11 – 12  ετών

9,60

 

4

12 – 13  ετών

9,80

 

4

13 – 14  ετών

9,95

 

4

14 – 16  ετών

10,03

 

4

16 – 17  ετών

10,04

 

4

17 – 18  ετών

10,54

 

4,5

18 – 19  ετών

10,81

 

4,5

> 19 ετών

12,14

3 - 5

5

Ενήλικες (CT&MRI)

8 – 13

3 - 5

5 - 6

Σταδιακή μείωση μήκους ανά 10/ετία: 11,3 (3η), 11 (6η), 10,7 (7η), 9,9 (8η), 9,6 (9η)

Υπολογισμός Όγκου

Μήκος x ΠΟ x Εγκάρσια διάμετρος (πλάτος) x 0,51

 • Πάχος φλοιού4 - 5 χιλ

 • Πάχος περιτονίας Gerota1 - 2 χιλ

 • Ο αριστερός νεφρός φυσιολογικά βρίσκεται ~ 1 εκ ψηλότερα από τον δεξιό
  (δε. άνω όριο Ο1 & αρ. κάτω όριο Θ12 – η διαφορά < 1,5 φορά σπονδυλικό ύψος)

 • Ο αριστερός νεφρός μπορεί να είναι  ~1 εκ μεγαλύτερος ( η διαφορά < 1,5 εκ.)

 • Απόσταση μεταξύ των άνω πόλων: 10 εκ (4 - 16)

 • Απόσταση μεταξύ των κάτω πόλων: 13 εκ (9 – 18,5)

 • Εγκάρσιος άξονας120ο (γωνία από τις γραμμές που φέρονται από τις πύλες προς τη μέση γραμμή)

 • Οι διαστάσεις είναι ανάλογες με την ηλικία και τις σωματικές διαστάσεις

 • * Στα πρόωρα νεογνά για το μήκος χρησιμοποιούμε 1 χιλ Χ εβδομάδες κύησης

 • Χρόνος φλοιο-μυελικής ισορροπίας1 λεπτό

 • Σκιαγραφική απέκκριση εντός του πυελοκαλυκικού: 3 λεπτά