Όγκος Wilms

 

Σταδιοποίηση του Όγκου Wilms (Π)

Στάδιο

Χαρακτηριστικά

I

 • Περιορίζεται στο εσωτερικό του νεφρού, ανέπαφη κάψα

 • Εφικτή η πλήρης αφαίρεση

 • Χωρίς ρήξη του όγκου πριν ή κατά την αφαίρεση

 • Χωρίς υπολειπόμενο όγκο στα όρια της εκτομής

II

 • Επέκταση πίσω από το νεφρό

 • Εφικτή η πλήρης εκτομή

 • Τοπική επέκταση περινεφρικά, διήθηση ή παρουσία μεταστατικών θρόμβων στα εξωνεφρικά αγγεία

 • Χωρίς υπολειπόμενο όγκο στα όρια της εκτομής

III

 • Ο υπολειπόμενος, μη αιματογενής όγκος περιορίζεται στην κοιλιά και συνυπάρχουν:

  • Διήθηση παρανεφρικών ή παραορτικών λεμφαδένων, επιβεβαιωμένων με βιοψία

  • Περιτοναική διασπορά, περιτοναικές εμφυτεύσεις

  • Επέκταση (μικρο-μακροσκοπικά)

  • Ατελής αφαίρεση, λόγω τοπικής διήθησης

IV

 • Αιματογενείς μεταστάσεις (πνεύμονες, ήπαρ, οστά, εγκέφαλος)

V

 • Αμφοτερόπλευρος όγκος