Υδρονέφρωση

 

Αξιολόγηση Υδρονέφρωσης*

Βαθμός

Ευρήματα

0

  • Χωρίς υδρονέφρωση

1

  • Ορατή μόνο η νεφρική πύελος

2

  • Ορατοί η νεφρική πύελος και μερικοί (όχι όλοι) κάλυκες

3

  • Ορατοί η πύελος και όλοι οι κάλυκες

4

  • Ορατοί η πύελος, όλοι οι κάλυκες και λέπτυνση παρεγχύματος

* Αξιολόγηση με εξέταση κλασικής Ουρογραφίας.

-Το σύστημα χρησιμοποιείται αφού έχει αποκλειστεί η Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση.