Νεφρασβέστωση

 

Αξιολόγηση Νεφρασβέστωσης*

Βαθμός

Ευρήματα

I

Μικρή αύξηση της ηχογένειας στην περιφέρεια των πυραμίδων.

II

Μικρή διάχυτη αύξηση της ηχογένειας των πυραμίδων.

III

Μεγάλη, πιο ομοιογενής αύξηση της ηχογένειας των πυραμίδων, με πιθανή παρουσία
ακουστικής σκιάς.

-Σε αυτό το στάδιο μπορεί να απεικονιστεί σε ακτινογραφία.

* Υπερηχογραφική αξιολόγηση.