Κύστεις κατά Bosniak

 

Κριτήρια Bosniak για Νεφρική Κύστη

Βαθμός

 

Ευρήματα

Αντιμετώπιση

I

Καλοήθη

 • Απλή λεπτοτοιχωματική κύστη.

 • Χωρίς διαφραγμάτια, αποτιτανώσεις, συμπαγές τμήμα.

 • Στην CT πυκνότητα υγρού. Σε US άνηχη.

 • Δεν προσλαμβάνει i.v. σκιαγραφική (ΣΚ) ουσία.

Δεν χρήζει παρέμβασης

II

Καλοήθη

 • Λεπτοτοιχωματική κύστη με πιθανή παρουσία ολίγων λεπτών διαφραγματίων (< 2 χιλ.) που προσλαμβάνουν i.v. ΣΚ σε CT ή σε US (χωρίς να είναι μετρήσιμη).

 • Παρουσία λεπτών αποτιτανώσεων σε τοίχωμα ή διαφραγμάτια.

 • Ανομοιογενώς υπέρπυκνη αλλοίωση (< 3 εκ. διάμετρο), με σαφή όρια, που δεν προσλαμβάνει i.v. ΣΚ ουσία (Αιμορραγική κύστη σε CT).

Δεν χρήζει παρέμβασης

IIF

Κυρίως καλοήθη

 • Λεπτοτοιχωματική κύστη με πολλαπλά λεπτά διαφραγμάτια (< 2 χιλ.).

 • Αναγνωρίσιμη πρόσληψη i.v. ΣΚ ουσίας σε CT ή σε US (χωρίς να είναι μετρήσιμη).

 • Πιθανή πάχυνση τοιχώματος ή διαφραγματίου, μου μπορεί να περιέχει παχιά ή οζώδη αποτιτάνωση.

 • Χωρίς συμπαγές τμήμα μαλακών μορίων που προσλαμβάνει ΣΚ.

 • Ανομοιογενώς υπέρπυκνη αλλοίωση (> 3 εκ. διάμετρο), με σαφή όρια, που δεν προσλαμβάνει i.v. ΣΚ ουσία (Αιμορραγική κύστη σε CT).

Παρακολούθηση

III

Πιθανών κακοήθη

 • Κυστική μάζα με πεπαχυσμένο ομαλό ή ανώμαλο τοίχωμα και διαφραγμάτια (≥ 2 χιλ).

 • Μετρήσιμη πρόσληψη ΣΚ ουσίας σε CT.

 • Επιπλεγμένη αιμορραγική ή επιμολυσμένη κύστη, πολύχωρο κυστικό νέφρωμα, κυστικό νεόπλασμα.

Χειρουργική αφαίρεση

IV

Κακοήθη

 • Ευρήματα κατηγορίας III με επιπλέον παρουσία συμπαγών τμημάτων που προσλαμβάνουν ΣΚ.

Χειρουργική

Αφαίρεση