Κυστεο-ουρητηρική Παλινδρόμηση

 

Αξιολόγηση Κυστεο-Ουρητηρικής Παλινδρόμησης*

Βαθμός

Ευρήματα

I

 • Ορατός ο προκυστικός ουρητήρας

II

 • Ορατός ουρητήρας και πυελοκαλυκικό

 • Χωρίς διάταση

III

 • Ορατός ουρητήρας και πυελοκαλυκικό

 • Με μικρή διάταση

IV

 • Ορατός ουρητήρας και πυελοκαλυκικό

 • Με διάταση

 • Κάλυκες με απώλεια οξύαιχμου, διατήρηση κυπελοειδούς

V

 • Ορατός ουρητήρας και πυελοκαλυκικό

 • Με μεγάλη διάταση

 • Κάλυκες με απώλεια οξύαιχμου, και κυπελοειδούς

* Αξιολόγηση με εξέταση κλασικής Ανιούσας κυστεο-ουρητηρογραφίας.