Αδενοκαρκίνωμα

 

Σταδιοποίηση του Αδενοκαρκινώματος (Π)

Στάδιο

Χαρακτηριστικά

I

  • Περιορίζεται στο εσωτερικό του νεφρού, ανέπαφη κάψα

  • (μικρός < 2,5εκ ή μεγάλων διαστάσεων)

II

  • Επέκταση στο περινεφρικό λίπος ή επινεφρίδιο, περιοριζόμενος εντός της περιτονίας του Gerota

III

  • Επέκταση στη νεφρική ή στην κάτω κοίλη φλέβα

  • Επέκταση σε επιχώριους λεμφαδένες

  • Επέκταση σε γειτονικά αγγεία και λεμφαδένες

IV

  • Επέκταση σε γειτονικά όργανα (εκτός του σύστοιχου επινεφριδίου)

  • Απομακρυσμένες μεταστάσεις