Διαφορική Διάγνωση Ουροποιητικού

 

Διαφορική Διάγνωση Νεφρού

Συγγενείς

 • Νεφρική εκτοπία

 • Πεταλοειδής

 • Στήλη του Bertin

 • Αγενεσία (ετερόπλευρη-αμφοτερόπλευρη)

 • Απλασία, υποπλασία

 • Υπεράριθμος

 • Πολυκυστική νόσος ενηλίκων

 • Πολυκιστική νόσος βρεφικού τύπου

 • Πολυκυστικός δυσπλαστικός

 • Απλή κύστη

 • Κύστη σε σύνδρομα

 • Κυστική νόσος μυελώδους μοίρας

 • Κυστική νόσος σπειράματος

 • Νόσος VonHippel Lindau

 • Ανωμαλίες καλύκων
  (εκκολπώματα, υδροκαλύκωση, μεγακαλύκωση)

 • Διπλασιασμός πυελοκαλυκικού (ατελής, πλήρης)

 • Στένωση, απόφραξη Πυελο-ουρητηρικής συμβολής

Λοιμώξεις

 • Πυελονεφρίτιδα  (+Π)

 • Απόστημα (+Π)

 • Ξανθοκοκκιοματώδης πυελονεφρίτιδα  (+Π)

 • Εστιακή βακτηριακή νεφρίτιδα  (+Π)

 • Εμφυσηματική πυελονεφρίτιδα

 • Φυματίωση

 • Μυκητιασικό απόστημα

 • Πυονέφρωση

 • HIV νεφροπάθεια

Φλεγμονώδεις

 • Σπειραματονεφρίτιδα (+Π)

 • Νέκρωση νεφρικής θηλής

 • Ουρολιθίαση

 • Νεφρασβέστωση

 • Νεφρολιθίαση

 • Επίκτητη κυστική νόσος ουρεμίας

 • Σπογγοειδής νεφρός

 • Νεφρωσικό σύνδρομο

Αγγειακές

 • Στένωση νεφρικής αρτηρίας (+Π)

 • Απόφραξη νεφρικής αρτηρίας (+Π)

 • Ανεύρυσμα νεφρικής αρτηρίας

 • Θρόμβωση νεφρικής φλέβας (+Π)

 • Οξεία νέκρωση φλοιώδους μοίρας (Π)

 • Έμφρακτο (+Π)

 • Αρτηριοφλεβικές ανωμαλίες (επικοινωνία, συρίγγιο)

 • Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (Π)

Τραυματικές

 • Ιατρογενές (+Π)

 • Κάκωση (ενδονεφρικό-υποκάψιο αιμάτωμα, θλάση, κάταγμα, κατακερματισμός, τμηματικό έμφρακτο, ρήξη αγγειακού μίσχου, οξεία απόφραξη φλέβας) (+Π)

Νεοπλασματικές – Καλοήθη

 • Κύστη

 • Ογκοκύτωμα

 • Μεσοβλαστικό νέφρωμα (Π)

 • Αγγειομυολίπωμα (+Π) (50-85% +Οζώδης σκλήρυνση)

 • Πολύχωρο κυστικό νέφρωμα

Νεοπλασματικές

 - Κακοήθη

 • Όγκος Wilms (νεφροβλάστωμα) (Π)

 • Ραβδοειδή (Π - 1,8%)

 • Σάρκωμα εκ διαυγών κυττάρων (Π - 4-6%)

 • Νεφροβλαστομάτωση (Π)

 • Αδενοκαρκίνωμα (Π + Νόσος VonHippel Lindau) (5%)

 • Νεφροκυτταρικό Ca

 • Μυελικό Ca

 • Μεταβατικού επιθηλίου Ca (+Π)

 • Μεταστάσεις (+Π)

 • Λεμφωματώδης διήθηση (+Π)
  (πρωτοπαθές, περινεφρικό, μονοεστιακός, αμφοτερόπλευρος πολυεστιακός, διάχυτος τύπος)

 • Λευχαιμική διήθηση (+Π)
  (41% νεφρική συμμετοχή, διάχυτη ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη, πολυοζώδης αμφοτερόπλευρη, μονήρης εντοπισμένη, μάζα)

Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια  (+Π)

 • Προ-νεφρική (αφυδάτωση, καρδιοπάθεια, αιμορραγία)

 • Ενδο-νεφρική (νεφροπάθειες, ραβδομυόλυσης, αιμολυτικού ουραιμικού, νέκρωσης μυελού ή φλοιού)

 • Μετα-νεφρική (απόφραξη ροής ούρων)

Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (+Π)

 • Νεφρίτιδες (χρόνια σπειραματονεφρίτιδα, ερυθηματώδη λύκο, χρόνια πυελονεφρίτιδα)

 • Πρωτοπαθούς υπεροξαλουρίας, κυστίνωση, αποφρακτική ουροπάθεια, πολυκιστικών νόσων, κ.α.

Μεταμόσχευση Νεφρού (+Π)

 • Απόρριψη (Διάμεσος ή αγγειακός τύπος)

 • Αγγειακές επιπλοκές(στένωση-θρόμβωση αρτηρίας ή φλέβας)

 • Περινεφρικές συλλογές (ουρίνωμα, λεμφοκήλη, αιμάτωμα, απόστημα)

 • Παρεγχυματικές βλάβες (σωληναριακή νέκρωση, τοξικότητα από κυκλοφωσφαμίδη)

 • Διάφορα(Απόφραξη ουρητήρα, φλεγμονές-πχ Candida ↑RI)

 

 

Διαφορική Διάγνωση Ουρητήρα

Συγγενείς

 • Διπλασιασμός

 • Έκτοπος

 • Μεγαουρητήρας

 • Συγγενείς αποφράξεις

 • Ουρητηροκήλη (ορθότοπη, έκτοπη)

Λοιμώξεις

 • Κυστική ουρητηρίτιδα

Φλεγμονώδεις

 • Λιθίαση (+Π)

Τραυματικές

 • Ιατρογενές (+Π)

 • Κάκωση (αιμάτωμα, ρήξη) (+Π)

Νεοπλασματικές – Καλοήθη

 • Θήλωμα

Νεοπλασματικές - Κακοήθη

 • Μεταβατικού επιθηλίου Ca

Στενώσεις

 • Ένδο-Ουρητηρικές 
  (πρωτοπαθής όγκος, ενδομητρίωση, φυματίωση, σχιστοσωμίαση, κάκωση, αμυλοείδωση, ιδιοπαθής)

 • Έξω-ουρητηρικές
  (ενδομητίωση, απόστημα, φλεγμονώδης νόσος εντέρου, μετακτινική ίνωση, μεταστάσεις, ανεύρυσμα κοινής λαγονίου