Ανατομία Νεφρών

 

Ανατομικά Στοιχεία Νεφρών

 Γενικά

Περινεφρικό λίπος, πύελο, μυελό, φλοιό, αγγεία, νεύρα

Ο αριστερός νεφρός βρίσκεται ψηλότερα ~1 εκ.

 Πύελος

Λαμβάνει ( 2 – 3 ) Μείζων Κάλυκες, όπου κάθε ένας αποτελείται από ( 2 – 4 ) Ελάσσων Κάλυκες

 Θηλή

Κορυφή των πυραμίδων

 Φλοιός

Αποτελείται από τους νεφρώνες, το εγγύς τμήμα των συλλεκτικών σωληναρίων και της αγκύλη του Henle, αγγεία

 Μυελός

Πυραμίδες, άπω τμήμα των συλλεκτικών σωληναρίων και της αγκύλη του Henle

 Αρτηρίες

Από την αορτή στο ύψος του Ο1-Ο2

Η δεξιά περνάει πίσω από την κάτω κοίλη φλέβα

 Φλέβες

Καταλήγουν στην κάτω κοίλη φλέβα

Η αριστερή περνάει μεταξύ της άνω μεσεντέριας αρτηρίας και αορτής

 Νεύρα

Αυτόνομο από νεφρικά και αορτονεφρικά γάγγλια και πλέγμα

 Λεμφαγγεία

Στα οσφυικά (αορτικά και κάτω κοίλης)