Πιθανή προέλευση μεταστάσεων

 

Εγκεφαλικές

Πνευμονικές

Υπεζωκοτικές

Λεπτού εντέρου

σπάνια

Οστικό

συχνά

Υπεζωκότα – Μεσοθηλίωμα

σπάνια

Ορθού – Κόλον

σπάνια

Υπεζωκότα – Μεσοθηλίωμα

σπάνια

Παγκρεατικό-εξωκρινής μοίρα

27 %

Αιδοίου

σπάνια

Ενδοηπατικών χοληφόρων

ΝΑΙ

Ωοθηκών

25 %

Οστικό

σπάνια

Χοληδόχου πόρου/περιπυλαίου

ΝΑΙ

Προστάτη

21 %

Ενδοηπατικών χοληφόρων

ΝΑΙ

Χοληδόχου πόρου

ΝΑΙ

Λάρυγγος

18 %

Χοληδόχου πόρου/περιπυλαίου

ΝΑΙ

Ουρήθρας

ΝΑΙ

Σαλπίγγων

18 %

Ουρήθρας

ΝΑΙ

Κόλπου

ΝΑΙ

Ουροδόχου κύστεως

16 %

Μελάνωμα

37 %

Όρχεων

89 %

Στοματικής κοιλότητας/Χειλέων

6,5 %

Όρχεων

31 %

Gestational trophoblastic

80 %

Στομάχου

2 %

Παγκρεατικό-εξωκρινής μοίρα

27 %

Νεφρών

75 %

GIST

2 %

Πνεύμονα

10 %

Σάρκωμα-άκρων

75 %

Επινεφριδίων

1 %

Gestational trophoblastic

10 %

Μαστός

62 %

 

Θυρεοειδή αδένα

8 %

Πυέλου & Ουρητήρα

58 %

Κοιλιακού τοιχώματος

Νεφρών

8 %

Ηπατοκυτταρικό

55 %

Χοληδόχου κύστης

9 %

Στομάχου

6 %

Θυρεοειδή αδένα

49 %

 

Ωοθηκών

6 %

Μελάνωμα

47 %

Δερματικές

Λέμφωμα

5 %

Προστάτη

46 %

Κόλπου

ΝΑΙ

Σώμα μήτρας

4 %

Ουροδόχου κύστεως

45 %

Μελάνωμα

55 %

Σιελογόνου αδένα

3,4 %

Λάρυγγος

43 %

Νεφρών

8 %

Σαλπίγγων

2,6 %

Σκωληκοειδούς – Μη βλεννώδες

43 %

Ωοθηκών

5 %

Ρινικής κοιλότητας & κόλπων

2,5 %

Ωοθηκών

39 %

Σκωληκοειδούς – Βλεννώδες

4 %

Οισοφάγου

2 %

Τραχήλου μήτρας

38 %

Σώμα μήτρας

4 %

Νευροενδοκρινικοί

1 %

Σώμα μήτρας

32 %

Χοληδόχου κύστης

2,5 %

Επινεφριδίων

1 %

Παγκρεατικό-εξωκρινής μοίρα

27 %

Στοματικής κοιλότητας/Χειλέων

1,3 %

 

Οισοφάγου

20 %

Επινεφριδίων

1 %

Μηνιγγικές

Παγκρεατικό-ενδοκρινής μοίρα

17 %

 

Προστάτη

6

Στομάχου

16 %

Υποδόριες

 

Σαλπίγγων

13 %

Μελάνωμα

55 %

Μαστικές

Σιελογόνου αδένα

12,1 %

Ωοθηκών

5 %

Σώμα μήτρας

4 %

Ορθού – Κόλον

12 %

Στομάχου

2 %

 

Πρωκτικού σωλήνα

10 %

GIST

2 %

Καρδιακές

Χοληδόχου κύστης

9 %

 

Λάρυγγος

5 %

Φύμα του Vater

9 %

Μαλακών μορίων

 

Επινεφριδίων

9 %

Οστικό

σπάνια

Μεσοθωρακίου

Στοματικής κοιλότητας/Χειλέων

6,5 %

Σάρκωμα-Μυξοειδές λιποσάρκωμα

ΝΑΙ

Χοληδόχου κύστης

9 %

GIST

6 %

 

Φάρυγγος

5,9 %

Νεφρών

35 %

Διαφραγματικές

Λέμφωμα

5 %

 

Λάρυγγος

18 %

Ρινικής κοιλότητας & κόλπων

4 %

Επινεφριδίων

1 %

Νευροενδοκρινικοί

4 %

 

Λεπτού εντέρου

3 %

Περιτοναϊκές

Ηπατικές

Παγκρεατικές

Υπεζωκότα – Μεσοθηλίωμα

σπάνια

Υπεζωκότα – Μεσοθηλίωμα

σπάνια

Επινεφριδίων

1 %

Σκωληκοειδούς – Καρκινοειδές

σπάνια

Οστικό

σπάνια

 

Ενδοηπατικών χοληφόρων

ΝΑΙ

Χοληδόχου πόρου- περιπυλαίου

ΝΑΙ

Γαστρεντερικές

Χοληδόχου πόρου- περιπυλαίου

ΝΑΙ

Χοληδόχου πόρου

ΝΑΙ

Πυέλου & Ουρητήρα

20 %

Χοληδόχου πόρου

ΝΑΙ

Ουρήθρας

ΝΑΙ

Μελάνωμα

17 %

Ωοθηκών

ΝΑΙ

Κόλπου

ΝΑΙ

 

Σκωληκοειδούς – Βλεννώδες

70 %

Σάρκωμα-οπισθοπεριτοναικό

ΝΑΙ

Λεπτού εντέρου

Παγκρεατικό-εξωκρινής μοίρα

43 %

Νευροενδοκρινικοί

85 %

Λάρυγγος

2 %

GIST

41 %

Όρχεων

73 %

 

Χοληδόχου κύστης

31 %

GIST

65 %

Ωοθηκικές

Τραχήλου μήτρας

27 %

Πυέλου & Ουρητήρα

63 %

Σκωληκοειδούς – Μη βλεννώδες

29 %

Λεπτού εντέρου

25 %

Παγκρεατικό-εξωκρινής μοίρα

62 %

Πυέλου & Ουρητήρα

13 %

Ουροδόχου κύστεως

19 %

Παγκρεατικό-ενδοκρινής μοίρα

60 %

Σκωληκοειδούς – Βλεννώδες

13 %

Νευροενδοκρινικοί

18 %

Λεπτού εντέρου

59 %

 

Πυέλου & Ουρητήρα

18 %

Μαστός

58 %

Μητριαίες

Ηπατοκυτταρικό

11 %

Πνεύμονα

50 %

Σκωληκοειδούς – Μη βλεννώδες

29 %

Φύμα του Vater

9 %

Λέμφωμα

50 %

Πυέλου & Ουρητήρα

10 %

Προστάτη

7 %

Ωοθηκών

48 %

Σκωληκοειδούς – Βλεννώδες

4 %

Σώμα μήτρας

4 %

Ουροδόχου κύστεως

47 %

 

Οισοφάγου

2 %

Σκωληκοειδούς – Μη βλεννώδες

43 %

Κολπικές

Επινεφριδίων

1 %

Στομάχου

37 %

Gestational trophoblastic

30 %

 

Οισοφάγου

35 %

Σαλπίγγων

15,5 %

Οπισθοπεριτοναικές

Τραχήλου μήτρας

33 %

 

GIST

4 %

Φύμα του Vater

30 %

Λεμφαδενικές

 

Ορθού – Κόλον

28 %

Οστικό

Σπάνια

Επινεφριδιακές

Μελάνωμα

27 %

Ενδοηπατικών χοληφόρων

ΝΑΙ

Υπεζωκότα – Μεσοθηλίωμα

σπάνια

Προστάτη

25 %

Χοληδόχου πόρου- περιπυλαίου

ΝΑΙ

Λεπτού εντέρου

σπάνια

Σαλπίγγων

20,5 %

Χοληδόχου πόρου

ΝΑΙ

Πνεύμονα

40 %

Νεφρών

20 %

Αιδοίου

ΝΑΙ

Όρχεων

29 %

Λάρυγγος

18 %

Σάρκωμα-ραβδομυο-, αγγειο-, εκ διαυγών κυττάρων, επιθηλιακό

ΝΑΙ

Ωοθηκών

21 %

Επινεφριδίων

11 %

Νεφρών

19 %

Πρωκτικού σωλήνα

10 %

Πυέλου & Ουρητήρα

15 %

Χοληδόχου κύστης

10 %

Φύμα του Vater

24 %

Τραχήλου μήτρας

15 %

Gestational trophoblastic

10 %

Τραχήλου μήτρας

15 %

Ουροδόχου κύστεως

14 %

Φάρυγγος

7,1

Στομάχου

14 %

Προστάτη

13 %

Σώμα μήτρας

7 %

GIST

6 %

Ηπατοκυτταρικό

11 %

Ρινικής κοιλότητας & κόλπων

4 %

Επινεφριδίων

2 %

Οισοφάγου

5 %

Στοματικής κοιλότητας/Χειλέων

0,9 %

Χοληδόχου κύστης

1 %

Στομάχου

3 %

Σκωληκοειδούς – Καρκινοειδές

0,7 %

 

Χοληδόχου κύστης

2,5 %

 

 

Σπληνικές

Νεφρικές

Λέμφωμα

50 %

Λέμφωμα

75 %

Μελάνωμα

27 %

Όρχεων

30 %

Σκωληκοειδούς – Βλεννώδες

22 %

Ουροδόχου κύστεως

14 %

Ωοθηκών

20 %

Ωοθηκών

10 %

Λάρυγγος

2 %

Λάρυγγος

9 %

Επινεφριδίων

1 %

Επινεδριδίων

1 %