Πιθανές εντοπίσεις με βάση τον πρωτοπαθή όγκο

 

Ca Κεφαλής - Τραχήλου

Μεταστάσεις

Ρινικής κοιλότητας & παραρίνιων κόλπων

Οστικές-8%, πνευμονικές-4%, ηπατικές-4%, εγκεφαλικές-2,5%

Στοματικής κοιλότητας & Χειλέων

Πνευμονικές-6,5%, υπεζωκοτικές-6,5%, οστικές-3,7%, δερματικές-1,3%, ηπατικές-0,9%

Φάρυγγος

Oστικές-13,3% , ηπατικές-7,1%, πνευμονικές-5,9%,

Λάρυγγος

 Πνευμονικές-43%, ηπατικές-18%, υπεζωκοτικές/ διαφραγματικές-18%, νεφρικές- 9%, οστικές-7%, καρδιακές-5%, σπληνικές-λεπτού εντέρου-2%

Σιελογόνου αδένα

Πνευμονικές-12,1%, εγκεφαλικές-3,4%, οστικές-3,4%

Θυρεοειδή αδένα

Πνευμονικές-49%, οστικές-24%, πολλαπλές-19%, ΚΝΣ-8%

Ca Θώρακος

Μεταστάσεις

Πνεύμονα

Ηπατικές-3-50%, επινεφριδίων-40%, οστικές-20%, Κ.Ν.Σ.-10%

Υπεζωκότα – Μεσοθηλίωμα

Σπάνια (ετερόπλευρος υπεζωκότας, πνευμονικές, περιτοναϊκές, ηπατικές, οστικές, επινεφριδίων)

Μαστός

Οστικές-65%, πνευμονικές-62%, ηπατικές-58%, υπεζωκοτικές , εγκεφαλικές, επινεφριδίων

Ca Γαστρεντερικό

Μεταστάσεις

Οισοφάγου

Ηπατικές-35%, πνευμονικές-20%, οστικές-9%, επινεφριδίων- 5 %, περιτοναικές-2%, εγκεφαλικές-2%, νεφρικές

Στομάχου

Ηπατικές-37%, πνευμονικές-16%, οστικές-16%, λεμφαδενικές-14%, εγκεφαλικές-6%, επινεφριδιακές-3%, υπεζωκοτικές-2%, υποδόριες-2%

Λεπτού εντέρου

Ηπατικές-59%, περιτοναϊκές-25%, πνευμονικές-3%, σπάνια (επινεφριδιακές, έξωκοιλιακές λεμφαδενικές, εγκεφαλικές)

Ορθού – Κόλον

Ηπατικές-28%, πνευμονικές-12%, οστικές-2%, εγκεφαλικές-σπάνια

Σκωληκοειδούς – Μη βλεννώδες

Ηπατικές-43%, πνευμονικές-43%, ωοθηκικές-29%, μητριαίες-29%

Σκωληκοειδούς – Βλεννώδες

Περιτοναικές-70%, σπληνικές-22%, ωοθηκικές-13%, μητριαίες-4%, δερματικές-4%

Σκωληκοειδούς – Καρκινοειδές

Ηπατικές-0,7%, περιτοναϊκές-σπάνια

Πρωκτικού σωλήνα

Ηπατικές-10%, πνευμονικές-10%

GIST

Ηπατικές-46-65%, περιτοναϊκές-21-41%, οπισθοπεριτοναικές-4%, πνευμονικές-2-6%, οστικές-2-6%, υποδόριες/ουλώδης ιστός-2%, υπεζωκοτικές-2%, λεμφαδενικές-1-6%

Ηπατοκυτταρικό

Πνευμονικές-55%, οστικές-28%, επινεφριδίων-11%, περιτοναϊκές/επιπλοικές-11%

Χοληδόχου κύστης

Περιτοναικές-31%, ηπατικές-10%, πνευμονικές/μεσοθωρακικές-9%, κοιλιακού τοιχώματος/τομή-9%, οστικές-4%, δερματικές-2,5%, επινεφριδιακές-2,5%, λεμφαδενικές-1%

Ενδοηπατικών χοληφόρων

Λεμφαδενικές, περιτοναϊκές, πνευμονικές, οστικές, εγκεφαλικές

 Χοληδόχου πόρου- περιπυλαίου

Ηπατικές, περιτοναικές, λεμφαδενικές, πνευμονικές, οστικές, εγκεφαλικές

Χοληδόχου πόρου

Ηπατικές, περιτοναϊκές, πνευμονικές, λεμφαδενικές

Φύμα του Vater

Ηπατικές-23-30 %, λεμφαδενικές-24 %, περιτοναικές-7-9%, πνευμονικές-9%, οστικές-5-6 %

Παγκρεατικό-ενδοκρινής μοίρα

Ηπατικές-60%, πνευμονικές-17%, οστικές-7-15%

Παγκρεατικό-εξωκρινής μοίρα

Ηπατικές-43-62%, περιτοναϊκές-7-43%, (πνευμονικές, οστικές, εγκεφαλικές, υπεζωκοτικές)-27%

Νευροενδοκρινικοί

Ηπατικές-85%, περιτοναικές-18%, οστικές-8-10%, πνευμονικές-4%, εγκεφαλικές-1%

Ca Ουροποιητικό

Μεταστάσεις

Επινεφριδίων

Ηπατικές-11%, πνευμονικές-9%, οστικές-3%, λεμφαδενικές-2%, περιτοναικές-1%, (εγκεφαλικές, υπεζωκοτικές, δερματικές, νεφρικές, διαφραγματικές, παγκρεατικές, σπληνικές)-1%

Νεφρών

Πνευμονικές-75%, μαλακών μορίων-35%, οστικές-20%, ηπατικές-20%, επινεφριδιακές-19%, δερματικές-8%, ΚΝΣ-8%

Πυέλου & Ουρητήρα

Ηπατικές-63%, πνευμονικές-58%, οστικές-43%, γαστρεντερικές-20%, περιτοναικές-18%, επινεφριδιακές-15%, ωοθηκικές-13%, μητριαίες-10%

Ουροδόχου κύστεως

Ηπατικές-47%, πνευμονικές-45%, οστικές-32%, περιτοναικές-19%, υπεζωκοτικές-16%, νεφρικές-14%, επινεφριδιακές-14%

Ουρήθρας

Ηπατικές, πνευμονικές, οστικές, εγκεφαλικές

Προστάτη

Οστικές-90%, πνευμονικές-46%, ηπατικές-25%, υπεζωκοτικές-21%, επινεφριδίων-13%, περιτοναικές-7%, μηνιγγικές-6%

Όρχεων

Πνευμονικές-89%, ηπατικές-73%, εγκεφάλου-31%, οστικές-30%, νεφρικές-30%, επινεφριδίων-29%

Ca Γυναικολογικό

Μεταστάσεις

Gestational trophoblastic

Πνευμονικές-80%, κολπικές-30%, εγκεφαλικές-10%, ηπατικές-10%

Σαλπίγγων

Ηπατικές-20,5%, υπεζωκοτικές-18%, κολπικές-15,5%, πνευμονικές-13%, εγκεφαλικές-2,6%, οστικές-2,6%

Ωοθηκών

Περιτοναικές, ηπατικές-45-48%, πνευμονικές-34-39%, υπεζωκοτικές-25%, επινεφριδιακές-15-21 %, σπληνικές-15-20%, οστικές-11%, νεφρικές-7-10%, δερματικές/υποδόριες-5%, εγκεφαλικές-3-6%

Σώμα μήτρας

Πνευμονικές-32%, ηπατικές-7%, (οστικές, δερματικές, εγκεφαλικές, περιτοναϊκές, μαστικές)-4%

Τραχήλου μήτρας

Ηπατικές-33 %, πνευμονικές-33-38%, περιτοναϊκές-5-27 %, οστικές-15-29%, επινεφριδίων-15 %, λεμφαδένες (παραορτικοί-15%, υπερκλείδιοι-7%)

Κόλπου

πνευμονικές, ηπατικές, οστικές, δερματικές

Αιδοίου

Λεμφαδένες πυέλου, σπάνια-(ενδοκοιλιακές, οστικές, Κ.Ν.Σ.)

Ca Μυοσκελετικού

Μεταστάσεις

Πολλαπλό μυέλωμα

Ενδομυελική νόσος ~100%, εξωμυελική νόσος-4-5%

Οστικό

Πνευμονικές-πιο συχνά , οστικές-συχνά (Ewing, οστεοσάρκωμα), λεμφαδενικές- όχι συχνά (οστεοσάρκωμα), (ηπατικές, εγκεφαλικές μαλακών μορίων)- σπάνια

Σάρκωμα

Πνευμονικές>75% (άκρων), ηπατικές (οπισθοπεριτοναικό), μαλακών μορίων (μυξωειδές λιποσάρκωμα), λεμφαδενικές ( ραβδομυοσάρκωμα, αγγειοσάρκωμα, εκ διαυγών κυττάρων, επιθηλιακό, καψικό)

Ca Συστηματικό

Μεταστάσεις

Λέμφωμα

Σπληνικές->50%, ηπατικές-<50%, οστικές-<25%, νεφρικές-20-75%, Κ.Ν.Σ.~5%, πνευμονικές-<5%

Μελάνωμα

Δερματικές/υποδόριες-55%, πνευμονικές-47%, εγκεφαλικές-37%, ηπατικές/σπληνικές-27%, οστικές-21%, γαστρεντερικές-17%