Είδη μεταστάσεων

 

Μεταστάσεις

Πρωτοπαθή Ca

 Υπεραγγειούμενες1

Θυρεοειδούς (100%), Καρκινοειδές (88%), Ενδοκρινικοί (100%), ΗΚΚ, Επινεφριδίων, Νεφρών (80%), Ca Μεταβατικού επιθηλίου, Μήτρας, Σεμίνωμα Μαστού (70%), Μελάνωμα, Σάρκωμα

 Υποαγγειούμενες

Οισοφάγου, Εντέρου, Παχέως εντέρου (90%), Πνεύμονος (100%), ΑδενοCa Παγκρέατος (66%), ΧολαγγειοCa, ΑδενοCa Χοληδόχου κύστεως, Οωθηκών, ΗΚΚ παιδιών, Όγκος Wilms

 Κυστικές  

 (νεκρωτικές)

Κυσταδενοκαρκίνωμα παγκρέατος ή οωθηκών, Ενδοκρινικοί, Τραχήλου μήτρας, Επιδερμοειδές, Μελάνωμα, Σάρκωμα, Πνεύμονα, Καρκινοειδές

 Αποτιτανωμένες

Βλεννοπαραγωγά Ca Γαστρεντερικού (κόλον, ορθό, στόμαχο), Ορώδες κυσταδενοCa οωθηκών, Ενδοκρινών παγκρέατος, Λειομυοσάρκωμα, Μελάνωμα, Οστεοσάρκωμα, Λέμφωμα, Υπεζοκωτικό μεσοθηλίωμα, Νευροβλάστωμα, Μαστού (ινοσάρκωμα), Μυελώδες θυρεοειδούς, Νεφροκυτταρικό, Πνεύμονος, Όρχεων, Μετά από θεραπεία

Μηχανισμός: αποτιτάνωση οστεοειδών, χόνδρινων και  βλεννωδών στοιχείων της met. Επειδή μοιάζουν με κοκκίωμα ή αμάρτωμα θέλει προσοχή η δ.δ.

 Αιμορραγικές

Νεφρικό Ca, Μελάνωμα, Χοριοκαρκίνωμα, Ca Θυρεοειδούς, Ca Πνεύμονα, Ca Μαστού

 Με λίπος

Λιποσάρκωμα, Ca Νεφρού

 Υπέρπυκνες (CT)

Αιμορραγικές, Αποτιτανωμένες, από Μελάνωμα

 Οστεολυτικές    

 Ca Νεφρών, Ca Μαστών, Ca Πνεύμονα, Ca Θυρεοειδούς, Ca Γαστρεντερικού,
 Νευροβλάστωμα   

 Οστεοσκληρυντικές

 Ca Προστάτη, Ca Μαστών, Ca Ουροδόχου κύστεως, Ca Στομάχου, 
 Ca Πνεύμονα, Καρκινοειδές, Μυελοβλάστωμα

Απαραίτητη η  Αρτηριακή φάση.