Μετρήσεις Σπονδυλικής Στήλης

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις ΣΣ (χιλ)

CT & MRI

Εγκάρσια τομή

Οβελιαία τομή

 

ΠΟ

Πλάτος

Ύψος

ΠΟ

 Απόσταση οδόντα από Chamberlain1

 

 

1 (±6,6)

 

 Προ-οδοντικός χώρος

< 2

 

 

 

 Ατλαντο-οδοντική απόσταση

Στο κέντρο

 

 

~ 1 – 3

(παιδιά <5)

 Νωτιαίος  σωλήνας

 

 

 

 

Α1

≥ 21

> 20 -21

 

 

Α2

≥ 20

> 20 -21

 

 

Α3

≥ 17

> 20 -21

 

 

Α4-7

= 14

> 20 -21

 

 

Τ- Τ11

13 – 14

> 20 -21

 

 

Τ12

15

> 20 -21

 

 

Ο1-4

16 – 183

> 20 -21

 

 

Ο5

16 – 183

> 24

 

 

 Αυχενικός νωτιαίος μυελός

> 6 - 7

 

 

> 6 - 7

 Μεσοσπονδύλιο τρήμα ΟΜΣΣ

> 4 - 5

 

 

 

 Μεσοτόξιοι ή ωχροί σύνδεσμοι ΟΜΣΣ

< 6

 

 

 

 Μεσοσπονδύλια διαστήματα

 

 

 

 

ΘΜΣΣ2 (αυξανόμενο Θ112)

 

 

4 - 5

 

ΟΜΣΣ (↑ Ο1 – Ο4/5 και ↓ Ι1-4)

 

 

8 – 12

 

 Ιερολαγώνια άρθρωση

 

4 - 5

 

 

 Ιερός χόνδρος

 

3

 

 

 Λαγόνιος  χόνδρος

 

1

 

 

 Ηβική σύμφυση

 

< 6

 

 

 Οπισθοτραχειακός χώρος

 

 

 

< 22 (Α6)

 Οπισθοφαρυγγικός χώρος

 

 

 

< 7 (Α2)

  • 1 Γραμμή Chamberlain
    (από οπίσθιο άκρο σκληρής υπερώας μέχρι οπίσθιο όριο ινιακού τρήματος)
  • 2 Α1 < Α3 < Α4 < Α5 < Α6 ≥ Α7
  • 3 ΠΟ διάμετρος 11-15 χιλ = σχετική στένωση, < 10 χιλ = στένωση