Αξιολόγηση Μεσοσπονδύλιων Δίσκων

 

Αξιολόγηση Μεσοσπονδύλιων Δίσκων

Παθολογία

Χαρακτηριστικά

 Διαγνωστικές 
 κατηγορίες δίσκου

- Φυσιολογικός

- Συγγενή/εξελικτική παραλλαγή

- Εκφυλιστικός/τραυματικός

- Φλεγμονή/λοίμωξη

- Νεοπλασία

- Μορφολογική παραλλαγή άγνωστης σημασίας

 Παραμορφωτική
 σπονδυλίτιδα

- Εκφυλιστική κατάσταση ινώδους δακτυλίου, αποφύσεων και παρουσία
  σπονδυλικών οστεοφύτων

- Αποτέλεσμα γήρανσης

 Μεσοσπονδύλια
 οστεοχόνδρωση

- Εκφυλιστικές αλλοιώσεις του πυρήνα και των σπονδυλικών επιφανειών

- Περιλαμβάνει ρήξη του ινώδους δακτυλίου, φαινόμενο του κενού και
  σκλήρυνση των σπονδυλικών επιφανειών

 Εκφύλιση
 μεσοσπονδύλιου
 δίσκου

- Σήμα ↓ Τ2 εκφράζει την αφυδάτωση και εκφύλιση του δίσκου

- Μείωση ύψους του δίσκου

- Κατηγοριοποίηση κατά Pearce (Τροποποίηση του Pfirrmann):

 

Δομή

Διαχωρισμός Πυρήνα-Δακτυλίου

Σήμα

Ύψος Δίσκου

I

Ομοιογενές

Σαφής

↑ ή ίσο με ΕΝΥ

Φυσιολογικό

II

Ομοιογενές με ή χωρίς οριζόντια ταινία

Σαφής

↑ ή ίσο με ΕΝΥ

Φυσιολογικό

III

Ανομοιογενές

Ασαφής

Ενδιάμεσο (γκρί)

Φυσιολογικό ή λίγο μειωμένο

IV

Ανομοιογενές

Απώλεια

Ενδιάμεσο με ↓

Φυσιολογικο ή πολύ μειωμένο

V

Ανομοιογενές

Απώλεια

↓ (μαύρο)

Συντριβή

 Προβολή δίσκου

 (bulging)

- Δεν αποτελεί κήλη (ινώδης δακτύλιος ανέπαφος)

- 'Κυκλοτερής προβολή' ή 'προπέτεια' του δίσκου (<3χιλ) πέρα από τα όρια
   του σπονδυλικού σώματος (50-100% της περιφέρειας του δίσκου)

 Dallas Δισκογράφημα:

0

 το σκιαγραφικό περιορίζεται εντός του δακτυλίου

1

 έσω τρίτο του δίσκου

2

 μέσο τρίτο του δίσκου

3

 έξω τρίτο του δίσκου, εστιακή ή < 30ο της περιφέρειας του
 δίσκου

4

 έξω τρίτο του δίσκου, > 30ο της περιφέρειας του δίσκου
 (April&Bogduk)

5

 επέκταση του σκιαγραφικού πέρα του δακτυλίου, ρήξη
 δακτυλίου, εστιακή ή διάχυτη (Schellhas)

 Ρήξη δακτυλίου

- Ακτινωτός, εγκάρσιος ή ομόκεντρος διαχωρισμός των ινών του δακτυλίου

- Οι εκφράσεις ‘απόσπαση’,‘σχίσιμο’,‘διάσπαση’,‘διαχωρισμός’ είναι  
  παρόμοιες, χωρίς να εκφράζουν τραυματική αιτιολογία

- ‘Ρήξη’ χρησιμοποιείται καλύτερα σε τραυματική αιτιολογία

 Κήλη δίσκου

 (herniation)

 • Τοπική μετατόπιση του δίσκου πέρα από τα όρια των σπονδυλικών σωμάτων (στοιχεία σε κήλη: πυρήνας, χόνδρος, οστό, ιστός δακτυλίου ή συνδυασμός)

 • Ένας δίσκος μπορεί να έχει άνω της μια κήλης, όπως και να συνυπάρχει προβολή με κήλη

 • ‘Εσωτερική’ κήλη, όταν υπάρχει μετακίνηση υλικού του πυρήνα στην περιφέρεια του δίσκου (ο όρος ‘κήλη’ χρησιμοποιείται καλύτερα όταν περιγράφει επέκταση εκτός σπονδυλικού ορίου)

 • Τοπική κήλη < 50% της περιφέρειας του δίσκου

 • Κήλη ‘ευρείας βάσης’, 'προβάλλουσα' (protruded) εάν περιλαμβάνει 90-180ο ή 25-50% της περιφέρειας του δίσκου (βάση > κορυφή)

 • Κήλη ‘στενής βάσης’, 'εκβληθείσα' (extruded) όπου το μήκος της κήλης από το όριο της σπονδυλικής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο από το εύρος βάσης

 • Κήλη με ‘ελεύθερο τεμάχιο δίσκου’, 'αποσπασθέν τεμάχιο' (sequestrated) που δεν έχει επαφή με το μητρικό του δίσκο

 • ‘Χρόνια’ κήλη, χαρακτηρίζεται κήλη με ασβεστώσεις, σκληρυντικές αλλοιώσεις ή αέρια (‘μαλακή’ κήλη, που δεν περιλαμβάνει αλλοιώσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ανεξαρτήτως χρόνου ύπαρξης της κήλης)

 • ‘Περιορισμένη’ κήλη όταν καλύπτεται από τον έξω δακτύλιο και δεν διαφεύγει υγρό του δίσκου εντός σπονδυλικού σωλήνα

 • ‘Υπο-συνδεσμική’ κήλη, όταν περιορίζεται από τον οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο (ρήξη ινώδους δακτυλίου)

 • ‘Περι-σκληρίδια’ κήλη, όταν περιορίζεται από λεπτή μεμβράνη που καλύπτει τη σκληρά μήνιγγα
  (ρήξη ιώδους δακτυλίου και οπίσθιου επιμήκη συνδέσμου)

 • ‘Υπο-μεμβρανώδης’ κήλη, όταν περιορίζεται από τη σκληρά μήνιγγα
  (ρήξη ιώδους δακτυλίου, οπίσθιου συνδέσμου και μεμβράνης)

 • Αξιολόγηση με βάση τη κάλυψη του σπονδυλικού σωλήνα:

  • ‘Μικρή’ κάλυψη < 1/3

  • ‘Μέτρια’ κάλυψη 1/3 – 2/3

  • ‘Μεγάλη’ κάλυψη > 2/3

 Οζίδιο του Schmorl

- Κάθετη κήλη δίσκου εντός του σπονδυλικού σώματος, από αδύναμο
  σημείο της σπονδυλικής επιφάνειας και περιβάλλεται από σκληρωτικό
  (χρόνιο) ή ανώμαλο (οξύ) οστό.

- Από λίγα χιλιοστά μέχρι και ‘γιγάντιο’