Αξιολόγηση Σπονδύλων

 

Αξιολόγηση Σπονδύλων

Παθολογία

Χαρακτηριστικά

 Τμήματα σε κέφαλο-
 ουραίο επίπεδο

- Επίπεδο άνω του τόξου

- Επίπεδο του τόξου

- Επίπεδο κάτω του τόξου

- Επίπεδο του δίσκου

 Τμήματα σε εγκάρσιο
 επίπεδο

- Κεντρικό επίπεδο (στη μέση γραμμή)

- Παρακεντρικό επίπεδο (μεταξύ μέσης γραμμής και υποαρθρικο)

- Υπο-αρθρικό επίπεδο (στο επίπεδο των μικρών αρθρώσεων)

- Επίπεδο τρήματος

- Εξωτρηματικό επίπεδο

 Εκφύλιση αρθρικών
 επιφανειών

 Κατηγοριοποίηση κατά Modic:

I

- Ινο-αγγειώδης μυελός και οίδημα

- Σήμα ↓ Τ1 και ↑ Τ2

II

- Λιπώδης ιστός

- Σήμα ↑ Τ1 και ίσης ή ↑ Τ2

III

- Σκληρυντικές αλλοιώσεις

- Σήμα ↓ Τ1 και ↓ Τ2

 Σπονδυλολίσθηση

 Πρόσθια, οπίσθια και σπονδυλόπτωση σπονδύλου σε σχέση με τον  
 γειτονικό κατωτερό του

I

 < 25% μετατόπιση σπονδυλικού σώματος

II

 25-50% μετατόπιση σπονδυλικού σώματος

III

 50-75% μετατόπιση σπονδυλικού σώματος

IV

 75-100% μετατόπιση σπονδυλικού σώματος

V

 Σπονδυλόπτωση (πλήρη πρόσθια και κάτω μετατόπιση στο
 επίπεδο του γειτονικού κατώτερου σπονδύλου)

 Σπονδυλόλυση

- Ελέγχονται τμήματα οστικής λύσης, ιδιαιτέρως στις μικρές αρθρικές
  επιφάνειες από επαναλαμβανόμενο στρές

- Σήμα ↓ Τ1 και ↑ Τ2 σε παρουσία οστικού οιδήματος

- Σε CT ελέγχονται καλύτερα οι λυτικές περιοχές

 Υπερόστωση

- Εκτεταμένες οστεοσκληρυντικές αλλοιώσεις, οστεόφυτα στην πρόσθια
  επιφάνεια των σπονδυλικών σωμάτων, χωρίς να σχετίζεται απαραίτητα με
  εκφύλιση δίσκων και αρθροπάθεια των μικρών αρθρώσεων

- ΘΜΣΣ (100%) > ΑΜΣΣ (65-80%), ΟΜΣΣ (68-90%)

- Χωρίς στένωση του σπονδυλικού σωλήνα, εκτός εάν υπάρχει
  σκλήρυνση του οπίσθιου επιμήκη συνδέσμου (πάχος ~ 2-5 χιλ)