ΣΣ Νεογνού

 

Αξιολόγηση Σπονδυλικής Στήλης σε Νεογνό

Τμήμα

Επίπεδο

Σημασία

  Μυελικός Κώνος

Ο2

Φυσιολογικό

Ο2 / Ο3

Φυσιολογικό

Ο3

Πιθανόν παθολογικό

Ο3 / Ο4

Παθολογικό

  Τελικό νημάτιο

Πάχος: ≤ 2 χιλ

Φυσιολογικό

Πάχος: ≥ 2 χιλ

Παθολογικό