Στένωση Σπονδυλκού Σωλήνα

 

Αξιολόγηση Στένωσης Σπονδυλικού Σωλήνα

ΑΜΣΣ

Φυσιολογικό

Στένωση

 Πλάγια ακτινογραφία

 Λόγος Pavlov = τόξο/σώμα= 1

 < 0,8 ένδειξη στένωσης σωλήνα

 Εγκάρσια CT-MRI

 Λόγος μυελού = εγκάρσια/ΠΟ
 διάμετρο

 < 0,4 ένδειξη συμπίεσης

   ΠΟ < 10 χιλ 
ΘΜΣΣ Φυσιολογικά Στένωση
 Εγκάρσια CT-MRI    ΠΟ < 12 χιλ

ΟΜΣΣ

Φυσιολογικό

Στένωση

 ΠΟ & Πλάγια X-Ray

 Εγκάρσια CT-MRI

 Λόγος Jones-Thomson = A*B/C*D
 = 0,22-0,5

 < 0,22 ένδειξη στένωσης

 Α = εγκάρσια, Β = ΠΟ διάμετρος
 νωτιαίου σωλήνα,
 C = εγκάρσια, D = ΠΟ διάμετρος
 σώματος

 Εγκάρσια CT-MRI       ΠΟ < 10 χιλ