Κινήσεις Σπονδυλικής Στήλης

 

Κινήσεις ΣΣ

ΑΜΣΣ

Μοίρες

 Κάμψη (σαγόνι-στήθος)

80ο

 Έκταση (πίσω)

50ο

 Συνολική κάμψη/έκταση

130ο

 Πλάγια κάμψη

45ο

 Περιστροφή σε κάθε πλευρά

80ο

ΘΟΜΣΣ

Μοίρες

 Θωρακική κάμψη

45ο

 Οσφυϊκή κάμψη

60ο

 Πλάγια κάμψη

30ο

 Περιστροφή ΘΜ σε κάθε πλευρά

40ο