Λοιμώξεις

 

Σπονδυλοδισκίτιδα

 • 3-5% της οστεομυελίτιδας

 • 20-70 ετών

 • Διασπορά:

  • αιματογενής, ιατρογενώς, κατά συνέχεια ιστού

  • Παιδιά: ξεκινά από το δίσκο (μεγαλύτερη αιμάτωση)

  • Ενήλικες: ξεκινά από το πρόσθιο τμήμα των επιφυσιακών πλακών και επεκτείνεται στο μεσοσπονδύλιο δίσκο και μέσω αυτού στον παρακείμενο σπόνδυλο και παρασπονδυλικά μαλακά μόρια.

 • Τύποι:

  • Πυογόνος;

   • Κανόνας του 50%:

    • άνω των 50 ετών

    • εμπύρετο

    • προηγηθείσα λοίμωξη του ουροποιητικού

    • λευκοκυττάρωση

    • προσβάλλει την ΟΜΣΣ

    • >50% χρυσίζοντα σταφυλόκοκκκο, (30% Enterobacter, 10% Salmonella, Klebsiella, Pesudomonas, Serratia)

   • δεν αναδεικνύεται αίτιο

   • συμπτώματα παραμένουν πάνω από 3 μήνες

  • Κοκκιωματώδης:

   • Φυματίωση:

    • 1% των TB

    • επανενεργοποίηση ΤΒ

    • ανοσοκαταστολή 30%

    • 40-50 ετών

    • Πολλαπλά επίπεδα (skip lesions)

    • Παρασκονδυλικά αποστήματα

    • Προσβολή οπίσθιων στοιχείων 4%

   • Βρουκέλωση:

    • Μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά

    • 20-30% στη ΣΣ

    • >50 ετών

    • ενός ή περισσοτέρων σπονδύλων

 • Εικόνα:

  • α.α:

   • Ευρήματα 2-8 εβδομάδες μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων

   • < 2 εβδομάδες: φυσιολογική α.α.

   • 2-8 εβδομάδες: ελάττωση του ύψους του μεσοσπονδύλιου διαστήματος και  των σπονδύλων καθώς και ασαφοποίηση των επιφυσιακών πλακών.

   • >10 εβδομάδες: σκλήρυνση επιφυσιακών πλακών

  • CT: ευρήματα 2 εβδομάδες από την έναρξη συμπτωμάτων

  • MRI: ευαισθησία >95%, ειδικότητα >90%

   • < 2 εβδομάδες: οίδημα του μυελού

   • Εμπλουτισμός:

   • Αρχικό στάδιο: επιφυσιακές πλάκες και ινώδης δακτύλιος

   • Προχωρημένο στάδιο: δίσκο, σώματα

 • Διάγνωση: καλλιέργεια αίματος, ορολογικός έλεγχος, FNB 30% θετική διάγνωση

 • Πρόγνωση: Υποτροπή 0-7%