Παθήσεις ΣΣ ανά Ηλικία

 

Χαρακτηριστικές Παθήσεις ΣΣ ανά Ηλικία

Ηλικία

Παθήσεις

Παιδιά

 • Σκολίωση

 • Σπονδυλολίσθηση

 • Πυώδης ή Φυματιώδης λοίμωξη

 • Νόσος Calve’s

Έφηβοι

 • Νόσος Scheuermann’s

 • Σκολίωση (ιδιοπαθής & θέσης σώματος)

 • Μηχανικό άλγος πλάτης

 • Σύνδρομο μεσοσπονδύλιου δίσκου

 • Πυώδης ή Φυματιώδης λοίμωξη

Νεαροί ενήλικες

 • Μηχανικό άλγος πλάτης

 • Πρόπτωση μεσοσπονδύλιου δίσκου

 • Σπονδυλολίσθηση

 • Σπονδυλικό κάταγμα

 • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

 • Κοκκυγοδυνία

 • Πυώδης ή Φυματιώδης λοίμωξη

 • Σπονδυλική στένωση

Μεσήλικες

 • Μηχανικό άλγος πλάτης

 • Πρωτοπαθής οστεοαρθρίτιδα

 • Πρόπτωση μεσοσπονδύλιου δίσκου

 • Νόσος Scheuermann’s

 • Παλιό κάταγμα

 • Σπονδυλολίσθηση

 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα

 • Σπονδυλική στένωση

 • Νόσος Paget’s

 • Κοκκυγοδυνία

 • Σπονδυλικές μεταστάσεις

 • Πυογενής οστείτιδα

Ηλικιωμένοι

 • Οστεοαρθρίτιδα

 • (πρωτοπαθής & δευτεροπαθής)

 • Γεροντική κύφωση

 • Σπονδυλικές μεταστάσεις

 • Οστεοπόρωση (με ή χωρίς κάταγμα)

 • Οστεομαλακία (με ή χωρίς κάταγμα)