Διαφορική Διάγνωση Σπονδυλικής Στήλης

 

Χαρακτηριστικές Παθήσεις ανά Ηλικία  

 

Εκφυλιστικές Παθήσεις

 

Λοιμώξεις

 • Σπονδυλοδισκίτιδα

Κακώσεις

 

Αγγειακές Παθήσεις

 • Έμφρακτο νωτιαίου μυελού

 • Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία της σκληράς μήνιγγας

 • Σηραγγώδες αγγείωμα νωτιαίου μυελού

Απομυελινωτικές Παθήσεις

 • Σκλήρυνση κατά πλάκας

 • Οπτική νευρομυελίτιδα (Νόσος Devic)

 • Οξεία Διάσπαρτη Εγκεφαλομυελίτιδα – Νωτιαίος Μυελός

Όγκοι και
Ογκόμορφες
Εξεργασίες

Εξωσκληρίδιοι όγκοι

Καλοήθεις οστικοί

 • Αιμαγγείωμα

 • Ηωσινόφιλο κοκκίωμα

Κακοήθεις οστικοί

 • Πρωτοπαθείς

 • Δευτεροπαθείς (μεταστάσεις)

Αιματολογικές νεοπλασίες

 • Πολλαπλούν Μυέλωμα

 • Πλασματοκύτωμα

 • Λέμφωμα

Ενδοσκληρίδιοι εξωμυελικοί όγκοι

 • Μηνιγγίωμα

 • Καλοήθεις Όγκοι νευρικού ελύτρου:

  • Νευροΐνωμα

  • Σβάννωμα (Νευριλειμώματα)

Ενδομυελικοί Όγκοι

 • Αστροκύτωμα (Γλοίωμα)

 • Επενδύμωμα

Καλοήθεις κυστικές εξεργασίες

 • Αραχνοειδής κύστη

 • Περινευρική κύστη (Tarlov)