Γωνίες Σπονδυλικής Στήλης

 

Φυσιολογικές Γωνίες ΣΣ (MRI)

ΑΜΣΣ

Χαρακτηριστικά

Κρανιοσπονδυλική

 - Σχηματίζεται από τη
   γραμμή του αποκλήματος
   και της οπίσθιας επιφάνειας
   του Α2

 - Φυσιολογικό εύρος:
   150° (κάμψη)
   (<150οσπονδυλική
   συμπίεση)
   180° (έκταση)

ΘΜΣΣ

Χαρακτηριστικά

Κυφωτική γωνία

(του Stagnara)

- Ελέγχουμε για ευθειασμό

- Γωνία που σχηματίζεται
  από γραμμή παράλληλη
  στην άνω αρθρική  
  επιφάνεια του Θ3 και κάτω
  αρθρική επιφάνεια του
  Θ11 

- 25° (21 - 33º)

ΟΜΣΣ

Χαρακτηριστικά

Λόρδωση (1)

- Στατικός άξονας: Γραμμή από
  το κέντρο του Ο3 πρέπει να
  περνά (σαν εκκρεμές) από τον
  Ι1

 

- 31º - 50º

  Γωνία μεταξύ των γραμμών
  από τις άνω και κάτω αρθρικές
  επιφάνειες των Ο1 και Ο5

Οσφυοιερή (2)

- 26−57°
 
Γωνία μεταξύ της γραμμής  
  από την άνω επιφάνεια του Ι1
  και του οριζόντιου επιπέδου
 

ΙΚΜΣΣ

Χαρακτηριστικά

Ιεροκοκκυγική
(Πρόσθια)

- 10−30°
  (μεγάλη ποικιλομορφία)