Νευρικές Ρίζες

 

Σχέση Νευρικών Ριζών και Σπονδυλικών Τρημάτων

Ρίζα Νεύρου

Σπόνδυλος (έκφυση ρίζας)

Τρήμα εξερχόμενης νευρικής ρίζας

Α1

Α1

Άνω του Α1

Α2

Α1

Α1-Α2

Α3

Α2

Α2-Α3

Α4

Α3

Α3-Α4

Α5

Α4

Α4-Α5

Α6

Α5

Α5-Α6

Α7

Α6

Α6-Α7

Α8

Α7

Α7-Θ1

Θ1

Θ1

Θ1-Θ2

Θ2

Θ2

Θ2-Θ3

Θ3

Θ2

Θ3-Θ4

Θ4

Θ3

Θ4-Θ5

Θ5

Θ4

Θ5-Θ6

Θ6

Θ5

Θ6-Θ7

Θ7

Θ6

Θ7-Θ8

Θ8

Θ7

Θ8-Θ9

Θ9

Θ8

Θ9-Θ10

Θ10

Θ9

Θ10-Θ11

Θ11

Θ10

Θ11-Θ12

Θ12

Θ10

Θ12-Ο1

Ο1

Θ11

Ο1-Ο2

Ο2

Θ12

Ο2-Ο3

Ο3

Θ12

Ο3-Ο4

Ο4

Ο1

Ο4-Ο5

Ο5

Ο1

Ο5-Ι1

Ι1

Ο1

Ι1-Ι2

Ι2

Ο1

Ι2-Ι3

Ι3

Ο1

Ι3-Ι4

Ι4

Ο1

Ι4-Ι5

Ι5

Ο2

Ι5-Κ1

Κ

Ο2

Κ1-Κ2